Župa Presv. Srca Isusova - Vrpolje-Čačvinavrpolje presveto srce isusovo

Adresa: Vrpolje 4, 21240 Trilj
Telefon: (021) 811-410

Župnik: don Ivan Ujević

Raspored sv. misa

Nedjeljom kroz cijelu godinu:
Vrpolje - u 10.30 sati;
Čačvina - druge nedjelje u mjesecu u 12.00 sati.

Radnim danom svete mise su prema dogovoru.

Povijest

Župa se sastoji od dvaju sela: Vrpolja i Čačvine i njihovih malih zaselaka, koji su danas gotovo posve napušteni jer su njihovi žitelji prešli u druga mjesta u kojima su našli povoljnije uvjete življenja. U prošlosti se današnja župa nazivala Čačvina, a tek poslije Drugog svjetskog rata ustalio se današnji naziv Vrpolje-Čačvina. Naime, selo Vrpolje u posljednjih stotinu godina stalno se povećavalo preseljavanjem stanovništva iz Čačvine i njezinih zaselaka, što je između dva svjetska rata dovelo i do preseljenja župnika i izgradnje nove župne crkve u većem selu Vrpolju, gdje je tada živjela većina stanovništva župe.  

Čačvina je bila poznata već u 14. stoljeću po tvrđavi koja se u to vrijeme nazivala  Chechuven od čega je došao današnji naziv.  Tvrđava je u početku bila u posjedu hrvatsko-ugarskih kraljeva, a 1371. godine prešla je u ruke kneza Ivana Nelipića. Poslije njegove smrti promijenila je više gospodara, dok je 1513. godine nisu zauzeli Turci. Privremeno je bila oslobođena od Turaka u Velikom ratu krajem 17. stoljeća i već su se 1698. godine doselile nove obitelji iz Hercegovine na posjede koje su već prije zaposjele neke obitelji iz Poljica. Poslije mirovnog ugovora sklopljenog u Srijemskim Karlovcima 1699. godine Čačvina je ponovno pripala Turcima. Konačno oslobođenje od Turaka bilo je 1715. godine. Poslije toga stanovništvo se stabiliziralo, te u novim i mirnim prilikama dolazi i do sređivanja crkvenog stanja.  

Čačvina je poslije oslobođenja od Turaka pripadala župi Grab. Nadbiskup Cupilli pohodio je selo i tvrđavu  16. lipnja 1718. godine. Nikakva crkva nije postojala ni u tvrđavi ni izvan nje. Vojnici su imali svoga kapelana fra Pavla Grabovca, franjevca s Pojišana u Splitu. Nadbiskup je tada naredio da se u prvoj kući izvan tvrđave uredi crkva i posveti Anđelima Čuvarima. Tek je poslije toga vremena sagrađena crkva, posvećena sv.Vidu i pokrivena ševarom, kako je zapisao nadbiskup Bizza u svom izvješću 1750. godine. Nešto kasnije nadbiskup Lelije Cippico (1784.-1807.) ovu crkvu naziva crkvom Svih Svetih, nekoć Svetog Vida.  Na temelju iznesenih podataka otpada tvrdnja da je crkva sagrađena već 1717. godine.

Župa je osamostaljena 1825. godine, ali takvo stanje nije dugo potrajalo. Organski dekret iz 1849. godine, br. 87, svodi je na izloženu kapelaniju ovisnu od župe Grab. To je rješenje bilo pravne naravi, koje je određivalo status župnika i njegovih primanja, a župa je i nadalje stvarno živjela samostalnim životom. Nekada je župnik Čačvine posluživao i Strizirep ili obratno, što je dovodilo do seoskih nesuglasica, o čemu smo govorili kod župe Striziurep.

Župna kuća nalazila se na Čačvini. Za župnikovanja don Marka Perice 1927. godine sagrađena je nova župna kuća od klesanog kamena nedaleko od seoske lokve u Vrpolju. Kuća je obnovljena za župnikovanja don Marina Matijace (1975.- 2013.) i do nje je podignuta garaža.

Matična knjiga R od 1894. do 1948. nalazi se u MU Trilj. Knjige R od 1825. do 1894., dva sveska, V od 1832. do 1933., dva sveska, i U od 1825. do 1941., dva sveska, nalaze se u NAS, kao i najstarije Stanje duša iz 1841. godine. U istom arhivu nalaze se i nepotpune parice R, V i U od 1825. do 1940. godine.

Crkve

vrpolje presveto srce isusovo1. Župna crkva Srca Isusova nalazi se u Vrpolju. Sagrađena je od klesanog kamena 1927. godine za župnikovanja don Petra Perice (1923.-1931.). Dužina crkve s petokutnom apsidom iznosi 15,60, a širina 7,80 metara. Pročelje je raščlanjeno zvonikom, koji je podignut od klesanog kamena do visine krova kada i crkva, a naknadno je podignut od betonskih elemenata kat za zvona s piramidom i metalnim križem. Na lađi crkve su po dva prozora na luk, a u apsidi po jedan.. Kameni oltar s kipom Srca Isusova naslonjen je na zid apside, a ispred njega postavljen je kemeni oltar prema puku, U svetištu je postavljen pločnik od crvenkastog mramora. U zidnoj niši nalazi se drveni kip Gospe Snježne. Crkva je temeljito obnovljena za župnikovanja don Marina Matijace 1990. godine. Crkva je ograđena kamenim zidom.  

vrpolje cacvina svi sveti2. Stara župna crkva Svih Svetih nalazi se ispod tvrđave na Čačvini. Ne zna se točna godina njezine gradnje, a li je to svakako bilo poslije 1718. godine. Već smo rekli da je bila podignuta prije 1750. godine te da je bila pokrivena ševarom, a bila je slabo opremljena crkvenom odjećom. Na pročelju crkve dograđen je zvonik 1871. godine, koji počiva na četiri zidana stupa. Tri velika otvora između stupova služe za ulaz u crkvu. Na oltaru je slika koja prikazuje Presveto Trojstvo, Bogorodicu i skupinu svetaca. Godine 1993. crkva je temeljito obnovljena, postavljen je novi oltar i zamijenjen je kameni pod, a na zvonik je postavljeno zvono, koje se do tada nalazilo na drvenoj konstrukciji ispred crkve.  Crkva s četvrtastom apsidom duga je 13,50 i široka 6 metara. Crkveni je prostor ograđen kamenim zidom.

vrpolje guvanjac sv kajo3. Kapela Svetog Kaja sagrađena je 1927. godine na mjestu Guvanjac u Vrpolju. Ona služi za grobljansku kapelu. Sagrađena je od klesanog kamena. Na pročelju se nalazi okrugli kameni prozor, a sa strana po jedan prozor na luk. Iznad pročelja postavljeno je postolje za preslicu, a preslica nije podignuta.

 

 

 

Statistika

Statistički podaci o župi

 Godina 2015. 2016. 2017.
 Krštenja 2 -  
 Prvopričesnici 5 2  
 Krizmanici 7 -  
 Ženidbe - -  
 Sprovodi 3 8