Preminuo fra Berislav Nikić

Okrijepljen sakramentima umirućih, u ponedjeljak 29. ožujka 2021., u Franjevačkom samostanu Gospe od Zdravlja u Splitu na Dobromu, u 82. godini života, 62. redovništva i 55. svećeništva, preminuo je o. fra Berislav Nikić, svećenik Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja.

Fra Berislav (Branko) je rođen 12. studenoga 1939. u Ružićima, općina Grude u Bosni i Hercegovini, od oca Pavla i majke Slavke. Osnovno školovanje završio je u rodnom mjestu, klasičnu gimnaziju u Sinju i Zagrebu, filozofski i teološki studij u Makarskoj.

U franjevački red stupio je 24. kolovoza 1958. na Visovcu, a vječne zavjete položio je 8. prosinca 1964. u Makarskoj. Za đakona je zaređen 13. srpnja 1966. u Makarskoj, a za svećenika idući dan, 14. srpnja također u Makarskoj. Mladu misu proslavio je u rodnom mjestu 31. srpnja iste godine.

Nakon ređenja fra Berislav se opredijelio za pastoralnu službu; najprije kao župni vikar u Župi Gospe od Ružarija u Drnišu (1967. –1970.) i župnik u Župi Sv. Josipa Radnika u susjednoj Kadinoj Glavici (1969. –1970.), a zatim i kao župnik u Župi Imena Isusova u Čvrljevu u Drniškoj Zagori (1970. –1972.). Zatim je bio dušobrižnik u hrvatskim katoličkim misijama u Njemačkoj: München (1972. – 1973.) Traunreut (1973. – 1975.), Wuppertal (1975. – 1982.) i Bonn (1982. – 1991.). Nakon povratka u domovinu, bio je gvardijan i župnik u Zaostrogu (1991. – 1994.) i župnik u Župi Sv. Nikole Putnika u Baškoj Vodi kraj Makarske (1994. – 2000.), da bi se ponovno vratio u Njemačku u kao voditelj hrvatske katoličke misije Rüesselsheim (2000. – 2014.). Nakon pobolijevanja nastanio se u Franjevački samostan Gospe od Zdravlja u Splitu na Dobromu gdje je i preminuo.

Fra Berislav će biti pokopan u franjevačku grobnicu na gradskom groblju Lovrinac u Splitu u srijedu 31. ožujka 2021. Godine, a nakon sprovoda misa zadušnica u samostanskoj i župnoj crkvi Gospe od Zdravlja u Splitu na Dobromu.