Crkveni interdijecezanski sud Prvoga stupnja
Poljana kneza Trpimira 7
HR-21000 SPLIT

Kontakt podaci

Mons. dr. Josip Delić, sudski vikar i predsjednik CIS-a Prvoga stupnja
Telefon: (021) 407-503
E-mail: cis1josip@smn.hr

Dr. don Ivan Jakulj, sudac
Telefon: (021) 407-520
E-mail: cis1ivan@smn.hr

Mr. sc. Jure Matković, sudac
Telefon: (021) 407-518
E-mail: cis1jure@smn.hr

Mr. don Ante Rako, branitelj ženidbenog veza
E-mail: cis1bzv@smn.hr


Crkveni interdijecezanski sud Drugoga stupnja
Poljana kneza Trpimira 7
HR-21000 SPLIT

Kontakt podaci

Dr. don Ivan Ćubelić, predsjednik CIS-a II. stupnja
E-mail: ivan.cubelic@st.t-com.hrCrkveni interdijecezanski sud je ustanovljen 15. lipnja 1972. godine za područje naše metropolije i jedan je od prvih sudova u Crkvi koji je dobio ovlasti za područje više biskupija. Ovaj sud ima prvi i drugi stupanj i ovlašten je za rješavanje svih parničkih slučajeva predviđenih u kanonskom pravu, tj. za parbene, kaznene, upravne i druge specijalne pravne slučajeve. u ovom razdoblju sud se redovito bavi ženidbenim parnicama,a obavlja i slučajeve sakramentalne neizvršene ženidbe, oprosta za ženidbe s nekrštenima u korist vjere, oprosta od obveza koje proizlaze iz svetog reda prezbiterata, te nekoliko dijecezanskih postupaka za proglašenje blaženim.

Treba reći da je to pastoralna ustanova u Crkvi koja nastoji pomoći onim osoba koje su sklopile nevaljani brak ili čak nepostojeći brak da se mogu osloboditi traume koja im se dogodila.

Razlozi nevaljanosti braka mogu biti sljedeće: shizofrenija F20, F23, psihoze, ovisnost, droge, alkohol, kockanje, epilepsija, prijevara, zabluda u kvalitetama osobe, hinjenje pristanka, homoseksualnost, isključenje vjernosti i rađanja djece, ljubomora, nezrelost, prisila i teške prijetnje, strah iz
poštivanja itd.

Zahvaljujemo župnicima na njihovoj spremnosti da najprije oni takvim osobama pomažu u njihovoj muci i da ih najprije upućuju na razgovor s nekom osobom iz crkvenog suda. Kroz razgovor sudac vidi da li postoje opravdani razlozi za pokretanje sudskog postupka.ako postoje naznake da bi se moglo raditi o nevaljanoj ženidbi, sudac stranci daje nacrt tužbe i upućuje ju što sve treba priložiti tužbi, uz napomenu da predmet ne će moći odmah biti uzet u razmatranje radi kan 1458 i DC 76, koji određuje da se tužbe rješavaju onim redom kako su podnesene. trenutačno rješavamo one tužbe koje su upućene 2012. godine. Treba reći da svaka parnica ima više od 100 stranica materijala.

Svi pozitivno riješeni slučajevi na CiS-u I. st. moraju ići na drugi stupanj CIS-a, a negativno riješeni slučajevi idu na CIS II. st. samo ako se stranke žale.Osoblje CIS-a

Osoblje CIS-a I. st.
-    suci: dr. Josip Delić, mr. Robert Ćibarić, mr. Bernardo Pleše, mr. Krešimir Mateša, dr. Pero Pranjić, mr. Miroslav Vidović i mr. Ante Rako
-    branitelji veza: dr. Marko Mrše i mr. Mijo Šurlin
-    bilježnici: don Ante Antunović, don Ratomir Vukorepa, don Ivica Pervan, don Ante Skračić
-    sudski vještaci: s. Klaudija Todorić, psiholog; dr. Damir Mrass, psihijatar.

Osoblje CIS-a II. stupnja:
-    suci: dr. Ivan Ćubelić, dr. Jure Brkan, dr. Ivan jakulj, mr. Zdravko Katuša
-    branitelj ženidbenoga veza: dr. Marinko Vidović
-    bilježnik: don Mario Čagalj