Sakramenata Crkve ili sakramenata Novog zavjeta, ustanovljenih od Isusa Krista ima sedam. To su: krštenje, potvrda, euharistija, pokora, bolesničko pomazanje, sveti red i ženidba. Razlikujemo sakramente uvođenja u kršćanski život, odnosno inicijacije: (krštenje, potvrda, euharistija), sakramente ozdravljenja (pokora i bolesničko pomazanje) i sakramente koji su u službi zajedništva i poslanja vjernika (sveti red, ženidba).

Osim sakramenata postoje i druga bogoslužja i blagoslovine.

 

Krštenje djece

Krštenje je sakrament uvođenja u kršćansku vjeru, odnosno početak života vjere. Bitni oblik krštenja sastoji se u trostrukom uranjanju osobe u vodu ili u trostrukom polijevanju po glavi, dok djelitelj istovremeno izgovara riječi: N., ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Potvrda (krizma)

Potvrda ili krizma je sakrament koji usavršava krsnu milost, daruje Duha Svetoga da nas još temeljitije utvrdi u božanskom posinovljenju, još čvršće poveže s Kristom, ojača našu povezanost s Crkvom, više nas pridruži njezinom poslanju i pomogne nam u svjedočenju kršćanske vjere riječima i djelima. I potvrda, poput krštenja utiskuje u dušu kršćanina duhovni znak i neizbrisivi biljeg...

Euharistija (pričest)

Euharistija je vidljivi, sakramentalni način slavljenja Kristovog spasenjskog otajstva. Ona je srce i vrhunac života Crkve jer u njoj Krist pridružuje Crkvu i sve njezine članove vlastitoj žrtvi, prinesenoj Ocu jednom zasvagda na križu, kojom nam daruje milost spasenja. Ona je posadašnjenje, u liturgijskom činu, Kristove pashe, to jest djela spasenja koje je on ostvario svojim životom...

Ispovijed

Oproštenje grijeha učinjenih nakon krštenja podjeljuje se u posebnom sakramentu koji se naziva sakrament obraćenja, ispovijedi, pokore ili pomirenja. Službu sakramentalnog pomirenja Isus je predao apostolima nakon uskrsnuća rekavši im: “Primite Duha Svetoga: kome oprostite grijehe opraštaju im se, kome zadržite zadržani su im” (Iv 20,22-23).

Bolesničko pomazanje

Sv. Jakov apostol piše: “Boluje li tko među vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje, pa će molitva učinjena s vjerom spasiti nemoćnika; Gospodin će ga podići, i ako je sagriješio oprostit će mu se” (Jak 5,14-15). Dakle, sakrament bolesničkog pomazanja ima svrhu udijeliti posebnu milost kršćaninu koji se nalazi u nevolji povezanom s...

Sveti Red

Čitava je Crkva “svećenički narod”. Po krštenju svi vjernici imaju udjela u Kristovu odnosu s nebeskim Ocem. To se naziva opće svećeništvo svih vjernika. Na njegovu temelju postoji još jedno udioništvo na Kristovu poslanju, udijeljeno po sakramentu svetog reda, a sa svrhom služenja u zajednici. To je službeničko svećeništvo. Ono se bitno razlikuje od općeg svećeništva svih vjernika jer...

Ženidba

Ženidbeni savez, kojim muškarac i žena ulaze u intimno zajedništvo života i ljubavi, utemeljenje i obdaren vlastitim zakonima od Stvoritelja. Po svojoj je naravi ženidba određena na dobro bračnih drugova, te za rađanje i odgoj potomstva. Ženidba među krštenima podignuta je od Krista Gospodina na dostojanstvo sakramenta. Sv. Pavao kaže: “Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio...

Sprovodi i služba za pokojne

Sahranjujući svoje sinove i kćeri Crkva puna vjere slavi Kristovo vazmeno otajstvo sa željom da oni koji su krštenjem postali sutjelesnici Krista umrloga i uskrsnuloga, s njime po smrti prijeđu u život, i to tako da u duši budu očišćeni te sa svetima i izabranima budu na nebo uzeti, a u tijelu da čekaju blaženu nadu - dolazak Kristov i uskrsnuće od mrtvih. Stoga Crkva za preminule...