Katolički bogoslovni fakultet

Zrinsko-frankopanska 19, 21000 Split
Tel: (021) 386-144
E-mail: office@kbf-st.hr
www.kbf-st.hr


Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu oslonjen na bogatu tradiciju Teologije u Splitu i Franjevačke teologije u Makarskoj, u novim okolnostima života hrvatskog naroda, nastavlja zahtjevnu zadaću promicanja kršćanske kulture u društvu, posebno u akademskoj zajednici, te svjedočenja radosne vi- jesti o Božjoj blizini i ljubavi prema ljudima, objavljenoj u Isusu Kristu i povjerenoj zajednici Crkve. Službe dekana i prodekana na početku nove akad. godine preuzeli su Ante Mateljan, Ante Vučković i Jadranka Garmaz.

Na Fakultetu je u tri dodiplomska/diplomska studijska programa upisano 214 redovitih studenata, 98 muškaraca i 116 žena, od čega 48 bogoslova i 4 redovnice, te 4 slušača. Protekle akademske godine popunili smo predviđenu kvotu za upis na integrirani filozofsko-teološki i preddiplomski teološko-katehetski studij. Poslijediplomske studijske programe, Kršćanstvo i suvremena kultura te Povijest Crkve i crkvenih institucija pohađa 26 redovitih studenata.

Uz 33 nastavnika, od čega 20 u znanstveno-nastavnim, 4 u nastavnim, a 9 u suradničkim zvanjima, na KBF-u je zaposleno 6 djelatnika na administrativnim i 5 na tehničkim poslovima. Vanjskih suradnika, posebno na poslijediplomskom studiju, bilo je 14. Više naših nastavnika kao vanjski suradnici izvode nastavu na drugim sastavnicama Sveučilišta (Filozofski i Medicinski fakultet, Forenzika) te na drugim fakultetima, KBF-u u Zagrebu i na Sveučilištu u Zadru.
 
Unutar sveučilišne zajednice Katolički bogoslovni fakultet je dobro prihvaćen i prepoznat kao relevantna visokoškolska znanstvena i nastavna ustanova. Dio naših nastavnika uključen je u rad sveučilišnih odbora i povjerenstava. Odobren je i plan naše vanjske suradnje sa Sveučilištem u Zagrebu, u Zadru i Institutom sv. Anselma u Rimu. Unutar sveučilišna suradnja na nastavnom planu surađujemo sa Filozofskim fakultetom i Umjetničkom akademijom te s Katoličkim bogo-slovnim fakultetima u Zagrebu i Đakovu, posebno u odvijanju poslijediplomske nastave. Potpisani su i ugovori o međunarodnoj suradnji (razmjena u okviru programa Erasmus+) s Teološkim fakultetima Sveučilišta u Luzernu, u Krakowu i St. Georgen u Frankfurtu. Nastavljena je suradnja s Teološkim fakultetom u Innsbrucku, a u vidu je i suradnja s Teološkim fakultetom Sveučilištem u Warszavi.

U ožujku i travnju 2014. na KBF-u je obavljen postupak reakreditacije od strane međunarodnog Povjerenstva AZVO-a, te vizitacija od strane Povjerenstva kojega je imenovao veliki kancelar. U pripremi reakreditacije, sudjelovao je veliki broj nastavnika i djelatnika Fakulteta.

Kroz proteklu godinu nastavnici KBF-a objavili su 12 knjiga, dva prijevoda, 61 znanstveni rad, te 40 ostalih radova. Mo. Marović skladao je oratorij „Vrata vjere“, izveden prigodom 800. obljetnice Buvinih vrata. KBF je organizirao međunarodni znanstveni simpozij „Recepcija II. vatikanskog sabora s posebnim osvrtom na Crkvu i Hrvata“, te suorganizirao međunarodni simpozij „Pastoral zdravstva“, s HKLD-om i Odborom za pastoral zdravstva HBK-a. Bili smo suorganizatori 39. međunarodnog simpozija profesora filozofije i teologije. Pod vodstvom dr. Josipa Dukića, u suradnji s Filozofskim fakultetom, Gradom Solinom i Arheološkim muzejom, započeli smo projekt sređivanja pisane ostavštine don Frane Bulića. Proveli smo tečaj stručnog usavršavanja za 29 odgojiteljica u vjeri i 8 suradnika u pastoralu u Dubrovačkoj biskupiji. Fakultet redovito izdaje dva znanstvena časopisa: „Crkvu u svijetu“ (A1) i „Službu Božju“ (A2), i to po 4 broja godišnje.

Nastavna djelatnost se odvija redovito, prema rasporedu akademske godine. Prodekanat za nastavu i studentska referada, kao i tajništvo za PDS, u suradnji sa Studentskim zborom vode brigu o potrebama studenata. Organizirano je informiranje o mogućnostima mobilnosti u okviru Erasmus programa, a osnovali smo i Ured za međunarodnu suradnju. Svakoga semestra provode se pisane studentske ankete, a izvješća se dostavljaju FV i Sveučilištu. Organizirali smo razgovore uprave KBF-a sa studentima, te nastojimo izaći ususret njihovim potrebama u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Mr. Jenko Bulić, duhovni asistent studenata, vodi brigu o duhovnom potrebama studenata, a uska je suradnja i sa Uredom za pastoral mladih, pod vodstvom mr. Mihaela Provića.

Studenti su zauzeti na karitativnom planu, sudjeluju u studentskoj malonogometnoj ligi, u natjecanju u košarci, redovito izdaju i svoj časopis „Odraz“, kao i listić pod nazivom LiST - List studenata teologije, djeluju i u zboru, kojega vježba mo. Šime Marović. Na proslavi Dana KBF-a 14. svibnja 2014. dodijeljene su diplome i nagrade studentima, a naš student Danko Kovačević dobitnik je rektorove nagrade za prošlu akademsku godinu. Organizirana je i udruga bivših studenata KBF-a, pod imenom „Teofil“, kojima je na čelu Jerko Župa.