Zrinsko-Frankopanska 19, 21000 Split
Tel. (021) 323-400

Web-stranica: http://www.sjemeniste-split.hr


Nadbiskupsko sjemenište, kao jedna od središnjih odgojnih ustanova naše nadbiskupije i metropolije, ima svoju bogatu prošlost, sadašnjost i budućnost. Za sadašnjost i budućnost imamo zajedničku odgovornost, poslanje i povjerenje. U različitosti odgojnih službi u sjemeništu odgojitelji su ti koji kreiraju odgojne ciljeve, sadržaje i dinamiku života i rada u ljudskoj, duhovnoj i intelektualnoj formaciji sjemenišnih kandidata. Uz obitelj, koja je prvo sjemenište i pedagoško mjesto duhovnog zvanja, važnu ulogu imaju župnici kao duhovni očevi i starija braća u vjeri budućih, ali i aktualnih sjemeništaraca. Oni su ti koji potiču, prepoznaju i prate duhovno zvanje u svojoj župnoj zajednici. Oni su most suradnje obitelji i sjemeništa. Oni su svojim životom, svjedočanstvom, radom i djelovanjem glavni promotori duhovnoga zvanja. Itekako župnik, kapelan i drugi svećenici mogu utjecati na stvaranje pozitivnog ozračja u obitelji, župi i školi. Stoga i ove godine nastavljamo s pripremama za novu odgojnu godinu koja će dosezati u budućnost jedino zajedničkom suradnjom svih navedenih. Temelj i polazište je Isus Krist, Dobri Pastir koji nam je svima nadahnuće i pokretač duhovnoga zvanja koje se rađa i živi u dubokoj molitvi i intimnom sjedinjenju s Njim. Važno izvorište u formaciji zvanja je uključenje dječaka u različite župne aktivnosti, ponajprije ministrantska služba, ali i druge asocijacije za djecu i mlade.

Od ove odgojno-obrazovne godine nema donjeg upisnog praga za upis sjemeništaraca u gimnaziju, ali se preporučuje poticati vjeroučenike koji razmišljaju o duhovnom zvanju na što bolje i zauzetije učenje kako bi bolje i lakše pratili nastavni plan i program klasične gimnazije. Za svakoga pojedinog kandidata važna je preporuka župnika koji u svim dimenzijama i razinama poznaje aspiranta i iščitava iskrenost u namjerama i nakanama ulaska u sjemenište. Kandidatima se pristupa individualno i procjenjuju se njihove želje, mogućnosti i okolnosti u kojima se nalazi. Crkva je u dobroj vjeri pozvana pomoći, savjetovati i pratiti svakoga pojedinog kandidata.
 
Za upis u sjemenište potrebna je vlastoručna molba kandidata, krsni list, liječnička potvrda. Termini upisa obično prate rokove upisa u srednje škole koji se vrše prema odredbama ministarstva. I ovdje su mogući izuzetci s pristankom Ordinarija jer je duhovno zvanje teško zatvoriti u određeni prostor i vrijeme. Uvijek se preporuča prijava kandidata na vrijeme, radi daljnjeg ritma zavoda i Nadbiskupijske klasične gimnazije.
Molimo Krista, Dobrog Pastira, da nam daruje svoga Duha kako bi nam duhovna zvanja bila doista i duhovna!

Zrinsko-Frankopanska 19, 21000 Split