Svećenički dom

Svećenički dom za bolesne i umirovljene svećenike ustanovljenje od nadbisksupa Frane Franića 1969. godine u nadograđenom četvrtom i petom katu kuće u Zrinsko-Frankopanskoj ulici broj 14 u Splitu. Na prva tri kata nalazi se Nadbiskupski ordinarijat i nadbiskupska rezidencija. Domaćinstvo u domu vode sestre Služavke Malog Isusa. Dom ima svoga upravitelja. Menza Doma otvorena je i drugim svećenicima koji nemaju svoga domaćinstva. U prostorijama Doma, tj. na četvrtom i petom katu, može se smjestiti 17 svećenika.

Svećenici smješteni u Domu služe se nadbiskupskom kapelom na trećem katu zgrade u kojoj je veliki mozaik Dalmatinskih vjero vjesnika i vitraj s euharistijskim motivom, rad ak. slikara Ive Dulčića. Brončane odljeve Križnog puta izradio je ak. kipar Dušan Stanojević.