KONTAKT

Adresa: Zrinsko-Frankopanska 14, 21000 Split

Telefon: 021/406-903 (tel./fax); 021/406-904

E-mail: arhiv@smn.hr

Ravnatelj: dr. sc. don Slavko Kovačić

Arhivar: Ivan Balta, dipl. teol.

Pomoćni poslovi: povremeni honorarni suradnici

 

DOSTUPNOST I USLUGE

Gradivo Nadbiskupskog arhiva u Splitu dostupno je istraživačima sukladno crkvenim i državnim propisima.

Korisnici u Čitaonici mogu snimati gradivo fotografskim aparatom bez upotrebe bljeskalice, te koristiti osobno računalo.

 

RADNO VRIJEME

Arhiv je otvoren istraživačima od ponedjeljka do petka u vremenu od 9 do 13 sati.

Arhiv ne radi subotom i nedjeljom te državnim praznicima i crkvenim blagdanima.

Sukladno arhivskoj praksi kroz mjesece srpanj i kolovoz arhivska je čitaonica zatvorena za istraživače. U tom je periodu rad u Arhivu moguć uz prethodnu najavu i dogovor s arhivskim osobljem.

 

POVIJEST USTANOVE

Nadbiskupijski arhiv u Splitu jedan je od najstarijih u hrvatskim krajevima, budući da je splitska nadbiskupija izravna baštinica mnogo starije salonitanske biskupije. Glavnina srednjovjekovne dokumentacije prastare Salonitansko-splitske crkve, koja se je početkom 16. stoljeća nalazila u Nadbiskupskoj kancelariji i možda u nekoj pismohrani pokraj nje, stradala je u požaru nadbiskupske palače 1506. godine. Preostalo gradivo i ono koje je nastajalo djelovanjem Nadbiskupske kancelarije tijekom otprilike 170 godina proteklih između napuštanja izgorjele palače i podizanja nove (oko g. 1670.) bilo je ugroženo samom činjenicom da je više puta premještano po zgradama unajmljivanim za nadbiskupe i kancelariju. Sređeno i popisano u prvim godinama službe nadbiskupa Stjepana Cosmija (oko 1683.) zacijelo je bilo uglavnom dobro čuvano do smrti Lelija Cipika, posljednjega nadbiskupa iz staroga niza (+ 1807.), nakon čega su palaču zaposjele tadašnje francuske vlasti te njom raspolagale po vlastitoj volji, a arhivsko je gradivo tada smješteno u sanduke bilo bačeno u jednu od prizemnih prostorija. Novo sređivanje izvršeno je 1833. godine, kad je sastavljen i prvi stručni inventar, jedno i drugo po nalogu iz Beča. Tada je ono bilo premješteno u nedaleku zgradu Oratorija Sv. Filipa Nerija, a u drugoj polovici 19. st. odatle preneseno u novu zgradu splitskoga Biskupskog sjemeništa te oko 1904. godine u novu Biskupsku palaču, odakle je 1971. godine preneseno u zgradu na adresi Zrinsko-Frankopanska 14, gdje su u to vrijeme bili uredi Ordinarijata.

Kroz čitavo vrijeme svog postojanja ovaj Arhiv postupno se razvija, počevši od kancelarije splitskih nad/biskupa i prezidijalnih i osobnih arhiva mjesnih ordinarija, polako prerasta u najnovijem vremenu u središnji arhiv Splitsko-makarske nadbiskupije.

 

GRADIVO U ARHIVU I NJEGOVO ZNAČENJE

Nadbiskupski arhiv u Splitu čuva prvenstveno gradivo nadbiskupskog ordinarijata i drugih središnjih tijela Splitsko-makarske nadbiskupije. Zbog bolje zaštite ali i olakšane znanstvene upotrebe u spremišta Nadbiskupskog arhiva smješteni su arhivski fondovi raznih crkvenih ustanova i bratovština, osobni arhivi nadbiskupa i istaknutijih svećenika splitsko-makarske nadbiskupije i dijelovi arhiva pojedinih župa. Poseban spomen pri tome zaslužuju: Arhiv stare Splitske nadbiskupije, Arhiv Trogirske biskupije, Arhiv Makarske biskupije, Arhiv splitske katedrale, Kaptolski arhiv. Napominjemo da je u kaptolskom arhivu sačuvano više stotina dokumenata pisanih na pergameni, od čega značajan niz iz Srednjeg vijeka. Kaptolskom arhivu pripadaju i znameniti kodeksi: Euageliarium Spalatense, Supetarski kartular, kronika Tome Arhiđakona i drugi. Od značajnijih zbirki Nadbiskupskog arhiva tu je zbirka pergamena, te zbirke matičnih knjiga i parica.

Vremenski raspon gradiva pohranjenog u arhivu proteže se od danas pa sve do IX. stoljeća, iz kojeg su vladarske isprave sačuvane u prijepisu, a od početka XII. stoljeća niz izvornih papinskih i drugih dokumenata na pergameni. Danas je u ovom arhivu pohranjeno preko pedeset različitih fondova i zbirki, s tendencijom stalnog rasta.

U svojoj dugoj povijesti ovaj Arhiv prolazio je kroz mnoge nedaće. Počevši od požara, mnogobrojnih premještanja pa do nedopuštenog iznošenja gradiva iz arhiva. Unatoč svim neprilikama ovaj arhiv posjeduje gradivo od velikog značaja za crkvenu i nacionalnu povijest, te je i danas jedan od najbogatijih crkvenih arhiva na hrvatskoj obali Jadrana.

Rješenjem Hrvatskog državnog arhiva od 27. studenog 2014. godine gradivo Nadbiskupskog arhiva u Splitu proglašeno je kulturnim dobrom.


Popis fondova, podfondova i zbirki Nadbiskupskog arhiva u Splitu


NAD/BISKUPIJE, METROPOLIJA

1.    Splitska nadbiskupija

2.    Trogirska biskupija

2.1.    Biskupski provikarijat Trogir

3.    Makarska biskupija

3.1.    Biskupski vikarijat Makarska

4.    Splitsko – makarska nadbiskupija, metropolija

4.1.    Prezidijalni spisi i reservata
4.2.    Opći spisi ordinarijata
4.3.    Uredovne knjige i kartoteke ordinarijata
4.4.    Biskupski vikari

4.4.1.    Pastoralni vikar

4.5.    Ustanove nadbiskupije

4.5.1.    Nad/biskupska menza
4.5.2.    Ustanova „Gospine crkve“

4.6.    Uredi nadbiskupije

4.6.1.    Dijecezanski ured za crkvene takse
4.6.2.    Statistički ured
4.6.3.    Ekonomat
4.6.4.    Građevinski ured

4.7.    Vijeća i povjerenstva nadbiskupije

4.7.1.    Vijeća nadbiskupije

4.8.    Interdijecezanski crkveni sud

4.8.1.    Crkveni sud I. stupnja
4.8.2.    Crkveni sud II. stupnja

4.9.    Splitska metropolija

4.9.1.    Pokrajinska biskupska konferencija
4.9.2.    Veliki rektor

4.10.     Splitsko-makarska nadbiskupija – miscellanea

4.10.1.    Pomoć iz inozemstva
4.10.2.    Pedesetipeta splitska sinoda


ŽUPNI ARHIVI

1.    Iz arhiva župe Brela Donja
2.    Iz arhiva župe Neorić
3.    Iz arhiva župe Rogoznica
4.    Arhiv župe Svetog Petra – Split


REDOVNICI I DRUŽBE

1.    Oratorij sv. Filipa Nerija


BRATOVŠTINE I DRUŠTVA

1.    Arhiv bratovštine i crkve Svetog Duha
2.    Arhiv bratovštine i crkve Gospe od Dobrića
3.    Bratovština Gospe od Soca (Seoca)
4.    Bratovština Svetog Lovre


UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

1.    Biskupsko školsko nadzorništvo Split


ODGOJ I OBRAZOVANJE

1.    Katolički bogoslovni fakultet Split


SOCIJALNE USTANOVE

1.    Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije


VARIA

1.    Centralno bogoslovno sjemenište i Nad/biskupsko sjemenište u Splitu – ekonomat


OSOBNI ARHIVSKI FONDOVI

1.    Nadbiskup Frane Franić
2.    Nadbiskup Ante Jurić
3.    don Rade Jerković
4.    don Frane Bego
5.    don Živan Bezić
6.    don Jure Marušić
7.    mons. Danko Vlašić
8.    don Zdenko Bralić
9.    don Ante Jurić, mlađi


ZBIRKA IZVORNOG ARHIVSKOG GRADIVA

1.    Zbirka matičnih knjiga
2.    Zbirka parica
3.    Zbirka pergamena
4.    Zbirka tiskovina
5.    Zbirka fotografija
6.    Zbirka pečata


ZBIRKA DOPUNSKIH PRESLIKA ARHIVSKOG GRADIVA

1.    Zbirka arhivalija i fotokopija – Miscellanea
2.    Zbirka mikrofilmova


ARHIV SPLITSKE KATEDRALE

DEKANAT I ŽUPA

1.     Splitski katedralni dekanat
2.     Splitska katedralna župa
3.     Crkovinarstvo splitske katedralne župe

BRATOVŠTINE I DRUŠTVA

4.     Bratovštine i društva splitske katedralne župe

ZBIRKA IZVORNOG ARHIVSKOG GRADIVA

5.    Zbirka „štenja“ iz splitske katedrale
6.    Glazbeni arhiv splitske katedrale


KAPTOLSKI ARHIV SPLIT

KAPTOL

1.    Prvostolni kaptol

OSOBNI ARHIVSKI FOND

2.    Ivan Lučić

ZBIRKA IZVORNOG ARHIVSKOG GRADIVA

3.    Zbirka isprava pisanih bosančicom
4.    Zbirka turskih isprava
5.    Zbirka pergamena
6.    Zbirka kodeksa i drugih rukopisa
7.    Zbirka tiskovina