Vjesnik


Vjesnik je službeno glasilo Splitsko-makarske nadbiskupije u kojima se nalaze službene obavijesti i druge informacije i vijesti za određeno vremensko razdoblje. U posljednje vrijeme godišnje izlaze četiri broja.

Ovdje donosimo PDF dokumente Vjesnika Splitsko-makarske nad/biskupije po godištima i brojevima. Poneki broj nedostaje pa ćemo ga s vremenom dodati.

Klikom na godinu otvorit će se izbor brojeva iz te godine koje možete preuzeti/pročitati.

 Sub Categories