Nadbiskupski ordinarijat ili Nadbiskupska kurija je ustanova preko koje nadbiskup upravlja nadbiskupijom ili mjesnom Crkvom. To je središnji ured nadbiskupije kojemu je na čelu sam nadbiskup.

Adresa:
NADBISKUPSKI ORDINARIJAT
Poljana kneza Trpimira 7
21000 SPLIT

E-mail: ordinarijat@smn.hr
Fax. 00385 21 407-538


Generalni vikar
Franjo-Frankopan VELIĆ
E-mail: generalni.vikar@smn.hr

Pastoralni vikar
Nediljko Ante ANČIĆ
E-mail: past.ured@smn.hr

Kancelar
Ratomir VUKOREPA
E-mail: kancelar@smn.hr

Ekonomat i Ustanova za uzdržavanje klera
Mijo ŠURLIN
E-mail: ekonomat@smn.hr

Računovodstvo
Tina KRAJINA
E-mail:  racunovodstvo@smn.hr

Katehetski ured
Jadranka GARMAZ, predstojnica
Tel. 021 407 514
E-mail: katehetski.ured@smn.hr

Ured za pastoral mladih
Ivan TERZE, povjerenik

Tiskovni ured

Silvana BURILOVIĆ CRNOV, voditeljica
E-mail: tiskovni@smn.hr

Ured za pastoral obitelji
Tomislav ĆUBELIĆ, voditelj

Metropolijski ured
za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba
zastita@smn.hr

Nadbiskupski arhiv
Zrinjsko-Frankopanska 14, 21000 Split
Tel/fax 021 406-904
E-mail: arhiv@smn.hr

 


Povijesni prikaz:

Sjedište nadbiskupije već od polovice 7. stoljeća nalazi se u Splitu, koji je 2001. godine imao 178.583 stanovnika.

Ured Nadbiskupskog ordinarijata od 1968. do 2004. godine nalazio se u Nadbiskupsko-svećeničkoj kući u Zrinsko Frankopanskoj 14. gdje se nalazila i nadbiskupska rezi­dencija. Tu je zgradu Nadbiskupija dobila od splitske općine 1967. godine, kao nado­knadu za neke oduzete nekretnine i staru Biskupsku palaču, sagrađenu 1903. godine, u kojoj se nalazio Biskupski ordinarijat od 1904. do 1944. godine, kada je zgrada srušena u bombardiranju od angloameričkih zrakoplova 4. siječnja 1944. Tada se Biskupski or­dinarijat uselio u stan na prvom katu kuće na Poljani Grgura Ninskoga broj 4, nasuprot crve sv. Filipa Nerija. a biskup Bonefačić uselio se u stan crkvene kuće kod crkve Gospe od Pojišana. Biskupski ordinarijat nalazio se kod crkve sv. Filipa Nerija do 1968. godine, kada je splitska općina, nakon stanovitog popuštanja komunističkog režima i uspostave diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom, dala biskupiji ispražnjenu zgradu socijalnog osiguranja, nekadašnju Burzu rada. u Znnsko-frankopanskoj ulici broj 14. Biskupija je to silom prilika prihvatila, iako se nije radilo o pravednoj i primjerenoj zamjeni, nego ponudi: uzmi to ili ništa.

Godine 1997. Poglavarstvo grada Splita i nadbiskup Jurić sporazumno su poništili ugo­vor iz 1967. godine. Nakon toga Nadbiskupiji je predana Biskupska palača u kojoj je odsjeo papa Ivan Pavao II. prigodom svog posjeta Splitu 1998. godine. Poslije toga palača je teme­ljito obnovljena i 2004. u nju se uselio nadbiskup Barišić i Nadbiskupski ordinarijat.

Treba istaknuti daje zgrada obnovljena uz veliku pomoć dobročinitelja iz inozem­stva, posebice nadbiskupija Köln i Paderborn. Spomenimo i to da je godine 1954. tadašnji novi splitski biskup Frane Franić, koji je bio i profesor na Visokoj bogoslovnoj školi, stan kod crkve Gospe od Pojišana, u kojemu je deset godina proživio biskup Bonefačić, zamijenio za stan u današnjoj Matoševoj ulici, prije Maksima Gorkog br. 6, u kojemu je ostao do 1969. godine, kada sc uselio u Nadbiskupsko-svećeničku kuću, dosadašnji Biskupski ordinarijat. U istoj zgradi poslije nadbiskupa Franića stanovali su nadbiskupi Jurić i njegov nasljednik Barišić, koji se 2004. godine, zajedno s Ordinarijatom, uselio u obnovljenu zgradu Nadbiskupije.