Sveti Dujam

Sv. Dujam bi prema legendarnoj srednjovjekovnoj tradiciji bio prvi salonitanski biskup. To je ta tradicija morala zastupati, kad ga je već proglasila učenikom sv. Petra. Budući da bi prema toj i takvoj predaji njega u Dalmaciju poslao spomenuti apostolski prvak već prije svoga dolaska u Rim, dok je navodno bio na čelu Antiohijske crkve (danas se mnogo kasnije vijesti o tobožnjemu...

Sveti Arnir

Arnir (Rajnerije) je bio najprije redovnik u samostanu Kamalduensa u Fonte Avellano kraj Frontone.  Biskup je postao 1154. u Cagliju. Radi razilaženja s klerom dolazi u Split 1175. godine. Kao biskup pratio je papu Aleksandra III. u Veneciju, a sudjelovao je i na Trećem Lateranskom Saboru.  Putovao je u Carigrad kako bi zastupao interese grada Splita i crkvene posjede. Zbog...

Sveti Staš (Anastazije)

Štovanje mučenika sv. Anastazija (Staša) bilo je vrlo živo među kršćanima u Saloni, vjerojatno i u Akvileji, a zatim od sredine 7. stoljeća u Rimu i u Splitu. U njegovoj legendarnoj Passio stoji da je po zanimanju bio obrtnik, i to suknar, odnosno bojadisar i valjar suknenog platna (Julio). Prvotno bi živio u Akvileji, ali na vijest da su u Saloni pali mnogi mučenici, a u Akvileji se...

Sveti solinski mučenici

Od ostalih salonitanskih mučenika prikazanih na mozaiku u rimskoj kapeli sv. Venancija najčas-nije mjesto iza svetih biskupa Dujma, Venancija i Maura te obrtnika Anastazija pripada đakonu sv. Septimiju, što nije neobično, jer su u to doba đakoni kao nositelji karitativne djelatnosti među kršćanima pojedinih crkvenih općina najčešće uživali silan ugled, stjecali opću privrženost i ljubav...