Sveti Arnir

Arnir (Rajnerije) je bio najprije redovnik u samostanu Kamalduensa u Fonte Avellano kraj Frontone.  Biskup je postao 1154. u Cagliju. Radi razilaženja s klerom dolazi u Split 1175. godine. Kao biskup pratio je papu Aleksandra III. u Veneciju, a sudjelovao je i na Trećem Lateranskom Saboru.  Putovao je u Carigrad kako bi zastupao interese grada Splita i crkvene posjede. Zbog biskupskih posjeda u Poljicama došao je u sukob s plemenom Kačić, koji ga kamenovahu u Dubravi kod Poljica 4. listopada 1180. Njegovo tijelo čuva se u ženskom samostanu sv. Benedikta u Splitu.

Na mjestu njegove pogibije, u Dubravi, sagrađena je crkvica svetog Arnira od kamenog klesanca, a u podu crkvice i danas izvire voda, za koju se vjeruje da je čudotvorna.