Početak ljetnog semestra na Pastoralnoj godini

U utorak 20. veljače počela su predavanja i vježbe ljetnog semestra Pastoralne godine za đakone ovogodišnje pripravnike za svećeničko ređenje.

Predavanja i vježbe traju osam tjedana, tri dana tjedno, s prekidom od petnaest dana za Uskrs kada su polaznici kod svojim župnika mentora na Uskrsnom praktikumu. Program pastoralne godine koji u ljetnom semestru obuhvaća osam različitih praktično usmjerenih predavanja  i vježbi pohađa osmorica đakona, dvojica iz Splitsko-makarske nadbiskupije, po dvojica iz Hvarske i Dubrovačke biskupije i dvojica članova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Kad završe predviđeni pastoralni program i obave duhovne vježbe za dvojicu dijecezanskih đakona Splitsko-makarske nadbiskupije i dvojicu članova Franjevačke provincije predviđeno je svećeničko ređenje u subotu, 15. lipnja u crkvi Sv. Obitelji u Solinu.

(Na slici su đakoni s voditeljem  don Nediljkom A. Ančićem i mr. Silvanom Dragun koja predaje predmet Kulturna i sakralna baština) (NA Ančić)