Župa sv. Petra ap. - Nova Sela na Cetininova sela sv petar apostol

Adresa: Nova Sela 37, 21254 Blato n/C

Telefon: (021) 732-134

Župnik: don Matislav Vilić

 

Raspored sv. misa

Nedjeljom i blagdanom u 10.30 sati.

Radnim danom: prema dogovoru s vjernicima (u 15.00 sati).

Povijest

Iako bi se po imenu župe moglo zaključiti da je riječ o mlađem naselju, ipak nije tako. Naime, Nova Sela se spominju već 1382. godine kao dio velike župe Radobilje. Područje današnje župe došlo je pod tursku vlast malo prije 1495. godine, a oslobođenje od Turaka bilo je u Malom ratu 1715. godine i poslije toga bila su kapelanija radobiljske župe. Drži se da su Nova Sela postala samostalnom župom 1752. godine od kada se vode samostalne župne matice. Novoselci su i prije izražavali želju da budu samostalna župa. To su otvoreno rekli nadbiskupu Cupilliju prigodom njegova pohoda 1718. godine, ali su se tome najviše protivili radobiljski župnici. Organskim dekretom iz 1849. godine župa je svedena na izloženu kapelaniju župe Blato. Zbog nestašice svećenika Nova Sela nisu stalno imala svoga župnika, nego su župu posluživali župnici iz okolnih župa, najčešće iz Blata, a ponekad i iz Ugljana. 

Na području župe ostavili su tragove svoje nazočnosti stari Iliri, što potvrđuje njihova gradina s gomilom poviše Šarića kuća. O srednjovjekovnoj naseljenosti ovoga kraja govori nekropola stećaka, koja se nalazila na mjestu današnje župne crkve i groblja. Stećci, jednostavni i ukrašeni, ugrađeni su u zidove crkve. 

Župna kuća podignuta na kat nalazi se nedaleko od župne crkve. Za župnikovanja don Petra Perlete (1972.-1986.) kuća je temeljito obnovljena i do nje je od klesanog kamena sagrađena garaža.

Župne matice od 1943. do 1949. i U od 1943. do 1948. nalaze se u ŽU.

Župa je 1938. godine imala 860 duša, a 2001. godine bilo ih je 270. Poslije Drugog svjetskog rata mnogi su župljani napustili svoja ognjišta i nastanili se u primorskim mjestima, ponajviše u Dugom Ratu, ili su otišli u inozemstvo.

Crkve

nova sela sv petar apostol1. Župna crkva Svetog Petra Apostola nalazi se u sredini župe, kod groblja. Prije današnje crkve bila je neugledna crkvica od dasaka, kako to izvješćuje nadbiskup Stjepan Cupilli u vizitaciji 16. lipnja 1718. godine. Ta je crkvica bila duga 11 i široka šest lakata. Ta je drvena crkva vjerojatno bila napravljena 1700. godine, kao privremeno rješenje. Prvotna kamena malena crkva bila je u dva navrata produživana. Prvi put to je bilo 1742. godine, a drugi put 1765. godine, kako stoji napisano na kamenoj ploči iznad pokrajnih vrata. Crkva je duga 15 i široka 5 metara. Nad pročeljem je bio zvonik na preslicu. Godine 1989., na prijedlog mještanina don Ante Čulića, a za župnikovanja don Ante Lukete, uklonjen je zvonik na preslicu i sagrađen je današnji betonski zvonik s piramidalnim završetkom. Za župnikovanja don Ivana Barišića, krajem devedesetih godina 20. stoljeća, preuređeno je svetište crkve tako da je stari drveni oltar pomaknut do zida apside, a ispred njega postavljen je oltar prema puku. U sredini starog oltara nalazi se kip sv. Petra, zaštitnika župe, a sa strana su kipovi Srca Isusova i Gospe Lurdske. U posebnim nišama na zidovima crkvene lađe nalaze se kipovi sv. Luke i sv. Klementa, pape i mučenika, koji su prije imali svoje oltare. Stari drveni kor zamijenjen je betonskom pločom. Kod crkve se nalazila stara mrtvačnica, koja je za župnikovanja don Petra Perlete srušena i na njezinom mjestu je podignuta nova kamena građevina koja služi za sakristiju.

2. Usputne kapelice nalaze se na nekoliko mjesta na području župe. To su zavjetne kapelice, podignute od pojedinih obitelji. Kapelica Gospe od Zdravlja nalazi se u zaselku Radići, a Sv. Jeronima u zaselku Miljci. Godine 2001. Dinka Lozančić podigla je lijepu kamenu kapelicu Gospe Sinjske pored groblja za ispunjenje zavjeta pok. muža Jakova. Pored glavne ceste, u središtu mjesta, nalazi se kapela Sv. Petra, apostola  i  Sv. Nikole, putnika, koja je 1998. godine premještena sa starog mjesta, u neposrednoj blizini sadašnjega, zbog izgradnje vodovoda. U njoj su kipovi sv. Petra i sv. Nikole.

Statistika

Statistički podaci o župi

 Godina 2015. 2016. 2017.
 Krštenja - 4  
 Prvopričesnici - 9  
 Krizmanici 2 -  
 Ženidbe - 1  
 Sprovodi 10 18