Župa Kraljice Neba i Zemlje - Pločeploce kraljica neba i zemlje

Adresa: Obala dr. Franje Tuđmana 3, 20340 Ploče
Telefon: (020) 676-676

Facebook stranica župe: Župa Kraljice Neba i Zemlje - Ploče

Župnik: don Ante Bitunjac

Raspored sv. misa


Nedjeljom
Od 1. studenoga do 1. travnja - u 9.00, 11.00 i 18.00 sati;
Od 1. travnja do 1. studenoga - u 9.00, 11.00 i 19.00 sati;
Od 15. lipnja do 6. kolovoza nema svete mise u 11.00 sati.

Radnim danom
Od 1. studenoga do 1. travnja - u 18.00 sati (srijedjom i subotom u 8 sati);
Zornice kroz Došašće - u 6.00 sati;
Od 1. travnja do 1. studenoga - u 19.00 sati (srijedjom i subotom u 8 sati);
Od 15. lipnja do 6. kolovoza - u 8.00 sati.

Povijest

Lokalitet Ploča na ušću rijeke Neretve prvi put se spominje 5. studenoga 1387. godine. Treba naglasiti da je tu riječ o jednom predjelu na području današnjega grada, a ne o nekom starom naselju koje se tu nalazilo. Naselje se počelo razvijati izgradnjom luke i dolaskom uskotračne željezničke pruge 1942. godine. Grad Ploče ubrzano se naseljavao novim radničkim obiteljima poslije Drugog svjetskog rata. Šezdesetih godina ozbiljno se počelo razmišljati o uspostavi župe, ali u gradu nije bilo nikakvog vjerskog objekta, što je stvaralo velike poteškoće. Uza sve to, tadašnji biskup  Frane Franić odlučio uspostaviti župu za taj narod koji je u većini bio hrvatski i katolički. To je i učinio svojom odlukom br. 1994/1961., od 21. studenoga 1961. godine. Budući da u mjestu nije bilo nikakvog vjerskog objekta, župnom crkvom proglašena je župna crkva Presvetog Trojstva u Rogotinu. Od početka je župa dobila naslov: «Blažena Djevica Marija Kraljica Neba i Zemlje.» Prvi župnik novoosnovane župe bio je don Ante Meštrović, župnik u Rogotinu, koji je dobio zadatak da pokuša pronaći neki prostor u samom gradu u kojem bi se mogla otvoriti kapela i nastaniti župnik. Pronađena je i kupljena jedna radnička drvena baraka, podignuta 1954. godine za potrebe radnika građevinskog poduzeća Majevica iz Mostara. Biskupski ordinarijat u Splitu odmah je svojim dekretom br. 1915/1967., od 15. kolovoza 1967. godine imenovao novog župnika za Ploče don Zdravka Blajića i naložio mu da se nastani u spomenutoj baraci. U jednom dijelu barake otvorena je župna kapela, a u drugom manjem dijelu smjestio se župnik. Kapela je blagoslovljena 8. prosinca 1967. godine i od tada je pa sve do 1983. godine služila za župnu kapelu, koju je narod prozvao Svetom barakom, a bila je posvećena Blaženoj Djevici Mariji Kraljici Neba i Zemlje.» Drugotni zaštitnici župe bili su sv. Josip Radnik i sv. Nikola Tavelić.

Dana 15. rujna 1969. godine za župnika je došao don Petar Mikić. Njegovim nastojanjem Nadbiskupija je kupila novu kuću, na tri etaže. U prizemlju je otvorena nova župna kapela sa 136 četvornih metara prostora u kojoj je prva misa rečena 27. veljače 1983. godine. Nova je kapela, dekretom nadbiskupa Franića br. 593/1983., od 7. ožujka 1983. godine proglašena  Pastoralnim centrom sv. Liberana. Tako je sv. Liberan postao nebeskim zaštitnikom župe, čime se željelo počastiti njemačku nadbiskupiju Paderborn, koja je darovala novčana sredstva za kupovanje kuće, a sv. Liberan je njezin nebeski zaštitnik.  Na katu ove lijepe kuće je stan za župnika, a u podzemlju pomoćne prostorije.

Matične knjige vode se od otvaranja župe.

Godine 2001. u župi je bilo oko 6.000 duša.

Crkve

ploce sv liberan zupna kapela1. Nekadašnja župna kapela Svetog Liberana otvorena je 27. veljače 1983. u preuređenoj obiteljskoj kući. Kapela ima 136 četvornih metara zatvorenog prostora. U njoj je oltar prema puku i Gospin kip, te mala prostorija koja služi za sakristiju. 

P15203642. Novi Pastoralni centar Kraljice Neba i Zemlje. Pred Uskrs 1997. godine dobivena je dugo očekivana dozvola za lokaciju i gradnju novog župnog centra. Tu je lokaciju župnik Mikić davno prije priželjkivao i više puta javno očitovao. Velika i lijepa crkva, koja je vrlo uspješna mješavina različitih graditeljskih stilova, i do nje kuća na kat sa stanom za župnika i drugo pomoćno župno osoblje, te drugim potrebnim pastoralnim sadržajima, nalazi se na prekrasnom mjestu i po svom izgledu je najljepši ukras grada, koji je takvu crkvu dugo čekao i konačno dočekao. crkvu je 2007. posvetio nadbiskup Barišić.

3. Prva župna kapela ili «Sveta baraka» o kojoj smo prije govorili još stoji na starome mjestu kao svjedočanstvo jednoga teškog vremena i teškoga rađanja župne zajednice u Pločama.

Statistika

2015. godina

 Krštenja 18
 Prvopričesnici 25
 Krizmanici 37
 Ženidbe 7
 Sprovodi 6