Župa sv. Jurja m. - Drvenik Trogirskidrvenik trog ZC sv juraj

Adresa: 21225 Drvenik Veliki
Telefon: (021) 893-055

Župnik: don Dražen Balić

Raspored sv. misa


Veli Drvenik
Kroz lipanj, srpanj, kolovoz i rujan - nedjeljom u 9.00 sati u župnoj crkvi sv. Jurja.
Od listopada do svibnja - nedjeljom u 10.00 sati u župnoj crkvi sv. Jurja.

Mali Drvenik
Kroz lipanj, srpanj, kolovoz i rujan - nedjeljom u 11.30 u crkvi Zvijezde Mora.
Od listopada do svibnja - ponedjeljkom u 11.30 sati u crkvi Zvijezde Mora.

Povijest

Župu sačinjavaju naseljeni otoci Drvenik i Ploča. Neki ih nazivaju Veli Drvenik i Mali Drvenik, što domaće stanovništvo ne upotrebljava. Drvenik se u srednjem vijeku naziva Gerona i Zirona, a Ploča Ploeea i Plancha. Prema ostacima keramike iz brončanog doba na Gračini, kod crkve svetog Nikole na otoku Drveniku, kao i na Ploči, može se za­ključiti da su oba otoka bila naseljena od starih Ilira. Na temelju jedne rimske grobne plo­če s reljefom žene možemo reći daje Drvenik bio naseljen i za vrijeme rimske vladavine. Prve hrvatske obitelji na otocima su povremeno boravile u 14. stoljeću. Bili su to većinom pastiri koji su tamo živjeli sa svojini stadima, a stalno su prebivalište imah na kopnu. Godine 1420. mletačka je vlast otoke ustupila trogirskoj općini. Uslijed turske opasnosti 1521. godine pobjegla je iz Orihovice 31 obitelj pod vodstvom župnika don Mate Florya, Trogiranina, koje je trogirska općina smjestila na Drvenik, Ploču i po svoj prilici na oto­čić Arkanđel i dala im je na obradu po šest vretena zemlje s obvezom da općini daju 1/6 plodova od grožđa i žita, kao njezini koloni ili kmetovi. Može se reći daje to bio početak većeg i stalnog stanovništva na tim otocima. Novi val doseljenika zahvatio je otoke na kon pada Klisa u turske ruke 1537. godine. Oko polovice 16. stoljeća stanovništvo se na otocima ustalilo i tada dolazi do formiranja većeg broja malih zaselaka, koji su se tijekom vremena povezali i danas tvore po jedno selo na svakome otoku. Godine 1639. trogirska je općina otoke prodala novim gospodarima, feudalnim veleposjednicima, a ovi kasnije drugima i tako se taj postupak više puta ponavljao do 1896. godine, kada je uz zauzimanje župnika don Franc Strmića započeo otkup kmetova od posljednjega gospodara otoka, veleposjednika Morettija. Otkupnina je iznosila 40.000 forinti. Kada je riječ o naseljavanju otoka, zanimljivo je spomenuti da se među narodom sa­čuvala predaja koju potvrđuju i neki spisi u župnom uredu iz kasnijega vremena, koja go­vori da su se Drvenčani doselili iz Drvenika kod Makarske i da su oni dali ime otoku.

Župa se na Drveniku spominje početkom 16. stoljeća. Župa je tada obuhvaćala Drvenik, Ploču i današnju župu Vinišće. Takvo je stanje ostalo do 1871. godine, kada se Vinišće osamostalilo. U vizitaciji trogirskog biskupa Manule iz 1756. godine navodi se da je župa tada imala 174 obitelji u kojima je živjelo 1200 duša. Prvi put hrvatsko ime otoka Dervenik spominje se 1740. godine, a označava otok pokriven šumom.

Župna kuća u kojoj župnik danas stanuje sagrađena je 1890. godine od klesanog kamena za župnika don Frane Strmića. Tijekom vremena kuća je više puta bila popravlja­na. Posljednji radovi na njezinom temeljitom uređenju izvršeni su za župnika don Ivana Delića 1998. godine. Župnici su od osnivanja župe u 16. stoljeću stanovali na Drveniku u neposrednoj blizini današnje kuće. Godine 1871. župnik je napustio stanovanje u župnoj kući zbog njezine dotrajalosti i nastanio se kod privatnika. U isto vrijeme pokrenuto je pitanje gradnje današnje župne kuće. Stara je kuća bila uređena za seosku školu, a 1923. godine, nakon izgradnje školske zgrade, ta je kuća uređena za priredbe i zabave.

Matične knjige R od 1638. do 1648; 1661. do 1680; 1696. do 1700; 1709. do 1730; R, V , U od 1731. do 1773; R 1733. do 1811, jedanaest svezaka; V od 1639. do 1782: V, U od 1784. do 1811, šest svezaka; U od 1633. do 1776, osam svezaka, nalaze se u ŽU. Knjige R od 1825. do 1853,dva sveska, nalaze se u DAZ. Knjige R od 1853. do 1949, četiri sveska; V od 1858. do 1948, dva sveska; U od 1836. do 1949. tri sveska, nalaze se u MU Trogir.

Godine 1938. u župi je bilo 1.523 stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 254 (Drvenik Veliki 195, Drvenik Mali 59).

Crkve

svjurja1. Župna crkva svetog Jurja, mučenika sagrađena je oko 1500. godine. To je u po¬četku bila mala crkva koja se tijekom vremena, s povećanjem stanovništva, više puta povećavala. Od prve crkvice ostalo je svetište presvođeno gotičkim slomljenim svodom. Godine 1725. crkva je proširena sjevernom, a 1729. godine južnom lađom. Godine 1730. sagrađen je četvrtasti zvonik sa zatvorenim donjim dijelom i biforama na sve četiri strane na katu za zvona. Srednja lađa je produžena 1752. godine. Krajem 18. stoljeća podi¬gnuto je novo pročelje crkve prema nacrtu Ignacija Macanovića. To je pročelje ostalo nedovršeno jer je u tijeku gradnje došlo do propasti Mletačke Republike 1797. godine i gospodarske krize.

U crkvi je u 18. stoljeću bilo pet mramornih baroknih oltara, kako izvješćuje biskup Manola. Oltari su od raznobojnog mramora sa dva stupa, dok glavni oltar ima četiri stupa od šarenog mramora. Osim glavnog oltara sv. Juija, podignuti su 1738. godine oltari Go¬spe od Ružarija u sjevernoj i Bezgrešnog Začeća u južnoj lađi. Oltar Sv. Križa podignut je vjerojatno prije navedenih oltara u južnoj lađi. dok je oltar sv. Ante podignut u sjevernoj lađi 1760. godine. Godine 1881. podignut je novi oltar na koji je postavljen novi Gospin kip. Sa strana glavnog oltara nalaze se kipovi Srca Isusova i sv. Nikole, biskupa. Kip sv. Nikole poklonili su 1911. godine iseljenici u Americi, a kip Srca Isusova bivši župnik don Josip Carev 1969. godine. Ispred glavnog oltara u svetištu je 1999. godine postavljen kameni oltar prema puku koji je sljedeće godine bio posvećen. Novi kip sv. Jurja crkvi je darovao mještanin Nikola Pensa p. Amira 2000. godine. Crkva je 1976. godine progla¬šena spomenikom kulture. Posljednja je obnova na crkvenom krovu i ponutrici izvedena 1998. godine za župnika don Ivana Delića. Nutarnje su dimenzije crkve 18.12 x 13,92 metra.

svnikola2. Crkva svetog Nikole, biskupa na otoku Drveniku sagrađena je 1715. godine na mjestu zvanom Gračina. Crkva je presvođena i bila je pokrivena pločom. Prigodom obno¬ve ploče su uklonjene i postavljenje crijep. Iznad pročelja je preslica zajedno zvono, a s obje strane vrata nalazi se po jedan četvrtasti prozorčić. Crkva je temeljito obnovljena 1967. godine za župnika don Pave Medica. Novac za obnovu prikupili su mještani-mor- nari i iseljenici u Americi. Crkva je iznutra duga 7,20 i široka 3,50 metara.

3. Crkva Zvijezde Mora je područna crkva sagrađena 1970. godine na Ploči za župnika don Špirka Vukovića. Do tada na Ploči nije bilo nikakvog bogoštovnog prostora. Crkva je sagrađena od betona u obliku šestokrake zvijezde. Oltama ploča postavljena je na dva velika slova Z M (Zdravo Marijo). Dužina crkve u krakovima iznosi 9,90, a širina 12,50 metara.

4. Zavjetne kapelice se nalaze na oba otoka. Njih su sagradili pojedinci, pojedine obitelji ili mještani dotičnog zaselka u zahvalu za dobivene milosti. Takvih kapelica na Drveniku ima sedam, a na Ploči osam.

Statistika

Statistički podaci o župi

 Godina 2015. 2016. 2017.
 Krštenja 1 -  
 Prvopričesnici - -  
 Krizmanici - -  
 Ženidbe 1 1  
 Sprovodi 19 10