Župa sv. Karla Boromejskog - Okrukokruk

Adresa: Jerolima Miše 2, 21223 Okrug
Telefon: (021) 886-077

Web stranica župe: Župa sv. Karla Boromejskog - Okruk

Facebook stranica župe: Župa sv. Karla Boromejskog - Okruk

Župnik: don Miroslav Rubić

Raspored sv. misa

Radnim danom (crkva Uzvišenja sv. Križa): 
Od 1. listopada do 1. travnja - u 18.00 sati
Od 1. travnja do 1. lipnja - u 19.00 sati
Od 1. lipnja do 1. rujna - u 20.00 sati
Od 1. rujna do 1. listopada - u 19.00 sati


NEDJELJNI ZIMSKI RASPORED
(od 1. rujna do 1. lipnja)

Nedjeljom:
u 8.00 sati (crkva sv. Ivana Krstitelja u Okrugu Donjem)
u 9.30 i 11.30 sati (crkva Uzvišenja sv. Križa - Okrug Gornji);


NEDJELJNI LJETNI RASPORED
(od 1. lipnja do 1. rujna)

Nedjeljom:
u 7.30 sati u crkvi sv. Ivana u Okrugu Donjem;
u 8.30 i 10.30 sati (crkva Uzvišenja sv. Križa);


Povijest


Župa je smještena na zapadnom dijelu otoka Čiova. a sačinjavaju je dva mjesta: Gornji i Donji Okruk. Danas prevladava naziv Okrug. što e netočno s obzirom na povijesno ime toga sela. Većina stanovništva te župe živi u Gornjem Okruku. Još 1850. godine postojao je samo Gornji Okruk u kojemu je bilo 49 obitelji i 270 duša. Godine 1908. u Donjem Okruku bilo je 12 obitelji i 87 stanovnika Stanovništvo se počelo naglo povećavati poslije Drugog svjetskog rata. jer je ovaj primorski kraj pružao dobre uvjete za odmor i turizam.

Taj pitomi kraj Hrvati su vrlo rano naselili, što se može zaključiti po ostacima starohrvatske crkve na današnjem groblju. Prema pisanju Trogiranina Pavla Andreisa, iz 17. stoljeća, selo se spominje još u 14. stoljeću, ali pod imenom Maravić. vjerojatno po prezimenu tadašnjih stanovnika. I u 16. stoljeću spominje se zaselak Maravić u Okruku, prigodom krštenja Ilije Maravića, 6. kolovoza 1570. godine. A kod krštenja Marina Maravića, 10. lipnja 1585. godine, piše da je iz čiovskog sela Okruk. Godine 1575. Okruk se spominje kao župa sv. Teodora, a godine 1631. kao kapelanija sv. Teodora. Naslovnik župe sv. Teodor, koji se u narodu zov e Tuđor. bio je sve do druge polovice 19. stoljeća, kada gaje zamijenio sv. Karlo Boromejski. Župa je osamostaljenja 1686. godine, da bi polovinom 19. stoljeća snagom Organskog dekreta austrijske vlade ponovno postala izložena kapelanija koju su posluživali svećenici iz Trogira.

Župna kuća na kat sagrađena je od klesanog kamena 1896. godine. Poslije Drugog svjetskog rata u njoj je bila škola i stan učitelja.

Matične knjige R od 1825. do 1949, sedam svezaka: V od 1858. do 1951. tri sveska: U od 1888. do 1946. dva sveska, nalaze se u ML Trogir. Nepotpuna godišta parica R, V i U od 1857. do 1940. nalaze se u NAS. Stanje duša iz 1840. godine nalazi se u ŽU.

Župa je 1938. godine imala 1.100 stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 3.027.

Crkve

svkarla1. Stara župna crkva svetog Karla Boromejskog u današnjem obliku sagrađena je 1735. godine. Na njezinom se mjestu prije nalazila kapelica posvećena istome svecu, za koju trogirski biskup Pax Jordanus u vizitaciji iz 1640. godine kaže daje bila sagrađena posljednjih godina, blizu samog sela koje se zove Okruk u kojemu je tada bilo 45 kuća. Današnja je crkva jednostavna građevina s četvrtastom apsidom i preslicom za dva zvona na pročelju. Dužina lađe je 8 i širina 5 metara, a dimenzije apside su 3 x 3 metra. Do prezbiterija je sagrađena sakristija. U crkvi su tri oltara. Glavni oltar sa slikom posvećen je sv. Karlu Boromejskom. Ispred njega postavljen je oltar prema puku. Pobočni oltar posvećen je Sv. Križu, a na njemu se nalazi kip sv. Ante. U zidnim nišama nalaze se kipovi sv. Nikole i sv. Blaža, a sa strana glavnog oltara su kipovi Srca Isusova i sv. Teodora.

svteodora2. Crkva svetog Teodora nalazi se pokraj mora. Nije poznata godina njezine gradnje. Ona je više puta nadograđivana. Crkva se spominje 1439. godine, imala je jedan posjed i svoga upravitelja, a pripadala je Stolnom kaptolu u Trogiru. Svakako je sagrađena znatno prije te godine. Današnja je crkva sagrađena na mjestu srušene starohrvatske crkve od koje su ostali dijelovi kamenog namještaja: dva pluteja s pleternom ornamentikom i kamena prozorska tranzena. Crkva je 1963. godine proglašena spomenikom kulture, a ostaci kamenog namještaja starohrvatske crkve 1967. godine. U crkvi su tri oltara. Na glavnom oltaru nalazi se vrijedna barokna slika koja prikazuje sv. Teodora (280 x 165 cm). 1 ta je slika zaštićena kao pokretni spomenik kulture. Pobočni oltari posvećeni su Bezgrešnom Začeću Marijinu i sv. Ivanu Krstitelju. Menze tih oltara su spomenuti pluteji iz starohrvatske crkve. Unutrašnja dužina crkve je 6 i širina 4 metra. Iznad pročelja je preslica zajedno zvono. To je danas grobljanska crkva. 

svivanakrstitelja3. Kapela svetog Ivana Krstitelja nalazi se u Donjem Okruku. Ne zna se godina njezine gradnje. Spominje je Andreis u 17. stoljeću i kaže da su je sagradili seljani. Crkvica je tijekom vremena nadograđivana. U njoj je oltarić i kip sv. Ivana Krstitelja. Iznad pročelja je preslica zajedno zvono. Duga je 4,5 i široka 3 metra.

kapelicasvkriza4. Kapelica Svetog Križa nalazi se pokraj puta u Okruku Gornjem.

Na otočiću Fumiji nalazio se benediktinski samostan sv. Eufemije po kojemu je otočić dobio ime. I danas se mogu vidjeti ruševine samostana. U Donjem Okruku, nedaleko od ljetnikovca braće Racetin. bila je kapelica svetog Antuna, opata, sagrađena 1630. godine od spomenute obitelji.

uzvisenjesvkriza5. Nakon 300 godina izgradnjom nove župne crkve Uzvišenja Sv. Križa prvi put je otok Čiovo dobio novo sakralno zdanje. Radovi su započeli u studenom 2005. godine, a završena je u rujnu 2006. godine u rekordnom roku, zahvaljujući upornosti župnika i župljana. Posvećena je 2006. godine.

 

 

 

Statistika

Statistički podaci o župi

 Godina 2015. 2016. 2017.
 Krštenja 31 19  
 Prvopričesnici 32 19  
 Krizmanici 31 28  
 Ženidbe 8 6  
 Sprovodi 18 20  

Lokacija

Crkva sv. Karla Boromejskog - Okrug Gornji

Nova crkva Uzvišenja svetoga Križa - Okrug Gornji

Kapela sv. Ivana Krstitelja - Okrug Donji