Župa Presvetoga Trojstva - Donje Sitnositno donje presveto trojstvo

Adresa: Hrv. dragovoljaca 45, Donje Sitno, 21251 Žrnovnica
Telefon: (021) 869-811

E-mail: [email protected]

Župnik: don Jozo Gojsalić

Raspored sv. misa

Nedjeljom: u 10.00 sati u župnoj crkvi.

Radnim danom: u 17.00 sati (u ljetnom vremenu u 18.00 sati).

Povijest

Današnja je župa sve do 1921. godine sačinjavala jednu župu sa Sitnom Gornjim. Te je godine stara župa Sitno razdijeljena na dvije: Sitno Donje i Sitno Gornje. Župa Sitno spominje se u popisu iz 1495. godine, što znači da je to stara poljička srednjovjekovna župa, koja pripada srednjim Poljicima. Župa je postojala za sve vrijeme turske vladavine i nalazi se u popisu apostolskog vizitatora zadarskog nadbiskupa Gardazorija od 17. siječnja 1625. godine. Župa je tada imala 200 duša. Župna crkva bila je ona Svetog Klementa u Sitnu Gornjem, kod koje je bilo i župno groblje. Poslije razdvajanja župe 1921. godine Sitno Donje imalo je sela: Sitno Donje, Jasenovo, Gajine, Stupe-Dvori i Višak u kojima je u vrijeme osamostaljenja župe bilo 660 duša.  

Župna kuća nalazi se pored ceste. Gradnju je započeo 1975. godine župnik don Jozo Perica na zemljištu koje su župi darovali Luka Uvoda i njegova sestra Manda, udana Peričić, te Andrijana ud. Uvoda. Nutarnje i izvanjsko uređenje kuće i okućnice izvedeno je za župnika don Ante Vojnovića, koji se u kuću uselio 1979. godine. Kuća je betonska građevina s prizemljem i dva kata. Najveći dio novčane pomoći dali su Caritas i Milka ud. Zoković, rođ. Mihanović. Stara kamena kuća nalazila se u sredini sela i do nje je s glavne seoske ceste vodila pješačka staza. Sagrađena je na kat poslije Prvog svjetskog rata.

Matične knjige R od 1825. do 1946., četiri sveska; V od 1868. do 1948. i U od 1826. do 1946. nalaze se u MU Split. Nepotpuna godišta parica R, V i U od 1818. do 1965. nalaze se u NAS. Stanje duša iz 1872. godine nalazi se u ŽU.

Župa je 1938. godine imala 575 duša, a 2001. godine bilo ih je 315.

Crkve

sitno donje presveto trojstvo1. Župna crkva Presvetog Trojstva sagrađena je 1904. Temeljni kamen postavljen je 22. svibnja 1903. Nalazi se iznad litice posred sela. Za gradnju crkve ondašnja je vlada dala 11.066 forinti, selo se obvezalo dati 4.480, a crkovinarstvo 650 forinta. Crkva je sagrađena od klesanog kamena. To je jednobrodna građevina s polukružnom apsidom. Duga je 18,50 i široka 7,70 metara. Svi su prozori sa završnim lukom. Na sredini pročelja tri su prozora na luk, a poviše njih manji okrugli prozor. Na vrhu pročelja je preslica s kamenim križem za tri zvona. Do 1989. godine zvona su se nalazila na posebnoj zvonari. Te je godine pod vodstvom župnika don Ante Vojnovića podignut betonski zvonik, koji je za župnikovanja don Pavla Perlete nadograđen i 2003. godine obložen kamenom. U svetištu je glavni oltar, posvećen Presvetom Trojstvu, a ispred njega je oltar prema puku. Pobočni je oltar posvećen sv. Ćirilu i Metodu. Crkva je 1986. godine, za župnika Vojnovića, temeljito obnovljena, na krov je postavljena betonska ploča i na nju kupa kanalica te istom prigodom obnovljena unutrašnjost.  

sitno donje sv ivan krstitelj2. Crkva Svetog Ivana Krstitelja pripada zaselku Višak, koji se u prošlosti zvao Vitopir. Crkva je vrlo stara, a sagrađena je od nepravilno klesanog kamena. Spominje 1711. godine nadbiskup Cupilli, što znači da je sagrađena prije navedene godine. Crkva ima i četvrtastu apsidu, a na sjevernoj strani nalazi se kapelica, koja služi za sakristiju. Na sredini pročelja je okrugli kameni prozor, a na vrhu pročelja zvonik na preslicu za jedno zvono. Crkva je sa svojim dvorištem ograđena kamenim zidom. U ovoj je crkvi nadbiskup Kačić obavio krizmu 23. kolovoza 1745. godine i nakon obreda spustio se u Srinjine. Crkva je djelomično popravljena 1977. godine, za župnikovanja don Josipa Perice.  Danas se nalazi u vrlo lošem stanju i prijeti joj opasnost od urušavanja, pa je to razlog da se ne preporučuje u njoj održavati bogoslužje.

sitno donje gospa od zdravlja3. Kapela Gospe od Zdravlja nalazi se iznad zaselka Jasenova. Spominje je nadbiskup Cupilli 1711. godine. Po svoj prilici sagrađena je krajem 15. stoljeća. Položena je u smjeru sjever – jug. Godine 1929. Sitnjani su je popravili i mjesto kupe kanalice ili kamenih ploča stavljena je betonska ploča. Crkvica je temeljito obnovljena za župnikovanja don Pavla Perlete 1997. godine. Tada su na krov postavljene kamene ploče, otučena je u unutrašnjosti stara žbuka i postavljena nova, a ispred starog oltara, koji se nalazio u polukružnoj apsidi s Gospinim kipom u niši, postavljen je oltar prema puku i lijepi kameni pod. Uređen je i okoliš oko kapele i prilazni put koji do nje vodi.  Na crkvi su dvoja vrata, na pročelju i na lađi. Crkva je duga 7,15 i široka 5,20 metara. Sa zapadne strane crkve nalazi se sakristija u koju se ulazi iz crkve.

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 3
 Prvopričesnici 9
 Krizmanici -
 Ženidbe 1
 Sprovodi 7