Župa sv. Luke ev. - Gornje Sitnositno gornje sv luka

Adresa župnog ureda Dubrava: Dubrava bb, 21252 Tugare
Telefon: (021) 878-030

Facebook stranica župe: Župa sv. Luke ev. - Gornje Sitno

Župnik: don Jakoslav Banić

Raspored sv. misa


Nedjeljom: u 9.00 ili 10.30 sati (naizmjenično).

Radnim danom: u 17.00 sati (ljeti u 8.00 sati).

Povijest

Već smo rekli, da je stara župa Sitno razdijeljena 1921. godine i da je tada Sitno Gornje postalo samostalna župa. Župna crkva stare župe bila je crkva sv. Klementa, pape i mučenika, a od osamostaljenja župe 1921. godine to je postala crkva sv. Luke na Klancu. U najnovije vrijeme selo je prozvano Gornje Sitno.

Župna kuća u Sitnu Gornjem ne postoji, jer su prijašnji župnici stanovali kod svoje rodbine. Poslije osamostaljenja župa gotovo da i nije imala samostalnog župnika, nego je župničku službu ponajviše vršio župnik iz Dubrave i takvo je stanje ostalo sve do sada.

Matične knjige R od 1923. do 1944.; V od 1923. do 1942.; U od 1923. do 1941. nalaze se u MU Split. Knjiga V od 1825. do 1867. nalazi se u DAS. Nepotpuna godišta parica R, V i U od 1818. do 1947. nalaze se u NAS.

Župa je 1938. godine imala 455 duša, a 2001. godine bilo ih je 353.

Crkve

sitno gornje sv luka1. Župna crkva Svetog Luke nalazi se izvan sela na Klancu, poviše puta koji vodi do Dubrave. Crkva je vrlo zanimljiva kao građevina. Ima osmerokutnu apsidu s kupolom iz koje se nastavlja lađa. Godine 1625. u popisu crkava apostolskog pohoditelja nadbiskupa Garzadorija navodi se ova crkva kao «kapela Svih Svetih», što znači da je kasnije povećavana. Na sjevernoj strani lađa ima pokrajnu kapelu, koja služi za sakristiju. Na dnu lađe nalazi se kor, a pod je pokriven kamenim pločama. Na nadvratniku južnih vrata uklesana je godina s glagoljskim slovima 1713. Ispred crkve postavljen je kameni križ na kojemu je glagoljskim znakovima uklesana godina 1742. Na sredini pročelja nalazi se okrugli prozor s kamenim križem. Na crkvi je zvonik na preslicu za tri zvona, na kojemu su sada dva zvona. Već 1625. godine apostolski pohoditelj nadbiskup Garzadori, te 1682. poljički dekan don Ivan Marasović, pa poslije sve vizitacije splitskih nadbiskupa u 18. stoljeću navode je kao crkvu Svih Svetih. Glavni je oltar bio posvećen Svim Svetima i na njemu je bila pala Svih Svetih, koja se sačuvala sve do sada. Nadbiskup Cupilli 1711. kaže da su u crkvi tri oltara. Osim glavnog oltara Svih Svetih, u crkvi je jedan oltar sa slikom sv. Kuzme, koji ima svoju bratovštinu i crkvu na brdu, a drugi je oltar posvećen sv. Luki. To nam govori da je u crkvi postojao kult sv. Luke, kada je bio njegov oltar i taj se kult u novije vrijeme povećao, pa je po njemu crkva izmijenila svoga naslovnika i prozvana crkvom Svetoga Luke. Crkva je u građevinskom pogledu u dobroj mjeri imitacija crkve Svetog Klementa.  Dimenzije lađe su 9,10 x 5,75, a svetišta 7,90 x 7,80 metara.

sitno gornje sv klement2. Stara župna crkva Svetog Klementa nalazi se na granici Sitna Gornjeg i Dubrave. Ona je bila župna crkva župe Sitno sve do 1921. godine. Crkva je više puta bila pregrađivana. Njezin najstariji dio je lađa s bačvastim svodom, koja potječe iz 12. stoljeća. Ta prva romanička crkva povećana je u 14. stoljeću otvorenim trijemom na pročelju i malim trijemom sa sjeverne strane. Početkom 15. stoljeća crkva je podignuta u visinu i dobila gotičku prostoriju nad romaničkom lađom u koju se ulazi preko izvanjskih stepenica. Istovremeno je crkva dobila osmerokutno svetište s kupolom, što je imitacija splitske katedrale. Na vrhu pročelja je gotički zvonik na preslicu s otvorom za jedno zvono. Takvu procjenu ove crkve dao je Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu, te je 1968. godine uvrstio u Registar nepokretnih spomenika kulture. Dimenzije lađe su 6,70 x 4,20, a svetišta 6,80 x 6,60 metara. Crkva je zajednička za Sitno Gornje i Sitno Donje.

sitno gornje bezgresno zacece bdm3. Crkvica Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije nalazi se u zaselu Sirotkovići poviše Srinjina. Crkva je stara, jer je navodi dekan Marasović 1682. godine, što znači da je sagrađena u 17. stoljeću, ako ne i ranije. Pokrivena je kamenim pločama. Ima lađu i neobično svetište. Naime, redovito je lađa viša od kapele svetišta, a ovdje je kapela svetišta viša od lađe. Na vrhu pročelja je zvonik na preslicu za jedno zvono. Dimenzije su 7,45 x 4,30 metara. Crkvica je u vrlo lošem stanju i nužno joj je potrebna obnova.  

sitno gornje sv roko4. Crkvica Svetog Roka nalazi se u središtu sela Sitna Gornjeg. Sagrađena je 1975. godine na temeljima starije, srušene crkve, koja je bila podignuta vjerojatno u 19. stoljeću, jer je nisu spominjale vizitacije splitskih nadbiskupa iz 18. stoljeća. Za novu crkvu nabavio je kip župnik Sitna Donjeg don Josip Perica iz splitske srušene crkve Sv. Roka za vrijeme Drugog svjetskog rata, kao i sve potrebno misno ruho. Dimenzije crkvice su 8,34 x 5,00 metara. U njoj se nalaze tri slike na drvu. Na jednoj je Presveto Trojstvo, na vrhu, a u drugom redu sv. Dominik, Gospa s Djetetom i sv. Frane, a pri dnu je sv. Roko i sv. Hijacint. Na drugoj slici prikazana je Gospa sa sv. Ivanom Krstiteljem i jednim biskupom, vjerojatno sv. Dujam, te sv. Jurom. Na trećoj slici anđeli drže sv. hostiju, a do njih su likovi sv. Jurja i jednog biskupa. Na crkvi je zvonik na preslicu za jedno zvono.  

sitno gornje sv nikola lolici5. Crkvica Svetog Nikole nalazi se oko 4 km zapadno od sela, u predjelu Gajine, gdje se nalazio zaselak Lolići, u kojemu već više godina nitko ne stanuje. Sagrađena je 1912. godine na temeljima stare crkve. Poslije Drugog svjetskog rata ostala je zapuštena te je za župnika don Pavla Pavića 1990. godine obnovljena i blagoslovljen novi kip, djelo Rade Šubašića. Nad pročeljem je preslica za jedno zvono, a na pročelju prozor u obliku križa. Dimenzije su 4,45 x 3,40 metara.   

sitno gornje sv kuzma i damjan6. Crkvica Svetog Kuzme i Damjana nalazi se na brdu Vincu, oko 3 km zapadno od sela. Staru je crkvu, koju spominje apostolski pohoditelj Garzadori 1625. i nadbiskup Cupilli 1711. godine, srušila talijanska vojska 1943. godine. Godine 1993./94. na istome je mjestu sagrađena nova crkva, za župnikovanja don Pavla Pavića. Narod je na leđima prenosio materijal, a u tome je pomogao i helikopter Hrvatske ratne mornarice. Crkva je duga 8 i široka 3 metra.

 

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 4
 Prvopričesnici 6
 Krizmanici -
 Ženidbe 1
 Sprovodi 11