Župa sv. Luke ev. - Trnbusitrnbusi sv luka nova

Adresa župnog ureda Srijane-Dolac Gornji: 21205 Dolac Donji
Telefon: (021) 814-199

Župnik: don Tihomir Jurčić

Raspored sv. misa


Nedjeljom: u 9.30 sati u župnoj crkvi sv. Luke ev.

Radnim danom: prema dogovoru s vjernicima.

Povijest

Trnbusi su mala gornjopoljička župa, smještena na sjevernim padinama Mosora, između župe Srijana-Doca Gornjega, na zapadu, i Blata, na istoku. U srednjovjekovlju je selo pripadalo poljičkom katunu Gornji Dolac (Gornje Polje), zajedno sa Srijanama i Putišićem. U starije vrijeme nailazimo na različito pisanje imena sela, kao što je: Tribusi, Trinbusi, Trumbusce.  

Čini se da su sve do konca 14. stoljeća sva Poljica bila pod jednom župom, s jednim župnikom, a u selima su bili župni pomoćnici, kapelani. Pod kraj 15. stoljeća (1495. godine) navode se četiri župe, među kojima se spominje i župa gornjih poljičkih sela, kojoj su pripadali Trnbusi. Druge poljičke župe u to vrijeme bile su: Prisolje, sela istočnih Poljica, Sitno i župa Svete Katarine na području Tugara. Tada se u primorskim poljičkim selima spominju dvije župe: Svetog Stjepana (Jesenice) i Svetog Martina (Podstrana) za koje je tada rečeno da ne pripadaju Poljicima. Godine 1625. Trnbusi se navode među 15 poljičkih župa, zajedno sa župnom crkvom Svetog Luke i župnikom don Stjepanom Tomasovićem. Tada je u Trnbusima bilo 130 duša. 

Sve do polovice 19. stoljeća Trnusi su bili samostalna župa. Organski dekret iz 1849. godine, br. 76, župu je sveo na izloženu kapelaniju, ovisnu o župi Srijane.

Župna kuća sagrađena je 1880. godine. U Drugom svjetskom ratu bila je zapaljena od kninskih četnika pod zapovjedništvom talijanske komande 2. listopada 1942. godine. Poslije toga bila je dugo zapuštena. Temeljito je obnovljena 1983. godine, za župnikovanja don Josipa Lončara.  

Matične knjige R od 1826. do 1947., dva sveska; V od 1858. do 1948., dva sveska, i U od 1904. do 1948. nalaze se u MU Omiš. Nepotpuna godišta parica R, V i U od 1818. do 1940. nalaze se u NAS. 

Godine 1938. u župi je bilo 478 duša, a 2001. godine bilo ih je 188. Župa je kroz svu prošlost imala mali broj stanovnika, pa su je u nestašici svećenika posluživali susjedni župnici. Danas župom upravlja župnik iz Srijana.

Crkve

trnbusi sv luka nova1. Župna crkva Svetog Luke Evanđelista gradila se za župnikovanja don Josipa Prelasa od 1907. do 1912. godine. Nutarnje uređenje izvedeno je za župnikovanja don Petra Prelasa (1922.-1928.). Crkva je sagrađena od lijepo klesanog kamena, nalazi se pored ceste u sredini sela. Na pročelju je portal poviše kojega je prozor u obliku križa, zabat je odijeljen od plohe pročelja kamenim vijencem, a poviše zabata nalazi se preslica s kamenim križem i otvorima za dva zvona. Lađa je duga 13 i široka 7,70 metara. Svetište je dugo 4 i široko 5 metara, a završava nešto nižom polukružnom apsidom. Sa strana lađe nalazi se po pet prozora na luk. U početku je crkva imala tri oltara, glavni i dva pokrajna. Prigodom obnove crkve osamdesetih godina, koju je započeo župnik Lončar, a dovršio don Božo Ćubelić, dva pokrajna oltara su uklonjena, na krov postavljena betonska ploča i na nju kupa, uređeno svetište s oltarom prema puku i unutrašnjost lađe. U crkvi su kipovi sv. Luke i Gospe od Ružarija. Zid oko crkve podignut je za upravljanja župom don Josipa Pavića.  

trnbusi sv luka stara2. Stara župna crkva Svetog Luke nalazi se na zapadnom dijelu župe. Nakon izgradnje nove župne crkve ona je postala grobljanska crkva. Prema mišljenju stručnjaka sagrađena je u 16. stoljeću. Sagrađena je na sakralnom lokalitetu iz prethodnih vjekova. Navedena je kao župna crkva 1625. godine, a poslije oslobođenja od Turaka krajem 17. stoljeća više puta je navode izvješća pastirskih vizitacija splitskih nadbiskupa iz 18. stoljeća. Godine 1762. župnik don Grgo Lekšić moli nadbiskupa Nikolu Dinarića u pastirskom pohodu da naredi narodu «da se crkva uredi». I bilo je naređeno da se crkva ožbuka i da se crkva s grobljem ogradi zidom da ne ulaze životinje. Crkva je jednostavnog izgleda, ima glavna i pokrajna i okrugli kameni prozor po sredini pročelja. Na vrhu pročelja nalazi se preslica za jedno zvono. Lađa je duga 8 i široka 5 metara, a apsida je duga i široka 3 metra.

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 3
 Prvopričesnici 3
 Krizmanici -
 Ženidbe -
 Sprovodi 9