Župa sv. Nikole b. - Maslinica (Šolta)maslinica solta sv nikola

Župni ured je u Gornjem Selu: Put Grohota 4, 21432 Stomorska
Telefon: (021) 658-126

 

Župnik: don Dalibor Milina

Raspored sv. misa


Od 15. rujna do 15. lipnja
Sveta misa je nedjeljom u 11.30 sati.

Od 15. lipnja do 15. rujna
Sveta misa je nedjeljom u 7.45 sati.

Povijest

Maslinica je najmlađa župa na otoku Šolti. Naselje je nastalo početkom 18. stoljeća oko dvorca plemićke obitelji Marchi, koja se iz Venecije doselila u Split. Godine 1703. braća Marchi zatražila su od mletačkog providura da im odobri osnovati naselje Maslinicu i sagraditi «dvorac s kulom za obranu stanovnika novog naselja i otoka, na koji često navaljuju gusari». Poslije dobivenog odobrenja sagradili su utvrđeni dvorac pravokutnog tlocrta s visokom kulom u jugoistočnom uglu i dvorištem u sredini. Potom su u Maslinicu doselili težake, svoje kolone, iz Dalmatinske zagore i Hercegovine radi obrađivanja poljoprivrednih posjeda. Za potrebe svojih težaka godine 1706. sagradili su crkvicu Svetog Nikole na brežuljku južno od uvale i oko crkve podigli groblje. Nakon što je izumrla muška loza obitelji Marchi njezino je nasljeđe oporukom iz 1731. godine po ženskoj lozi prešlo na obitelj Martinis, pa se poslije toga vremena obitelj naziva pod dvostrukim prezimenom Martinis- Marchi.  

Maslinica je u početku bila kapelanija s posebnim svećenikom, kapelanom, koji je stanovao u Maslinici. Godine 1849. pitanje Maslinice Organski dekret austrijske vlade riješio je tako da je ona i nadalje ostala izložena kapelanija župe Donje Selo o kojoj duhovnu brigu imaju voditi donjoselski župnici. Prije Drugog svjetskog rata Maslinica je proglašena samostalnom župom, koju poslužuje župnik iz Donjeg Sela. U župi nema župne kuće.

Matične knjige R, V i U od 1726. do 1819. nalazi se u ŽU. Knjige R,V i U od 1816. do 1859. nalaze se u DAZ. Nepotpuna godišta parica R, V i U od 1826. do 1942. nalaze se u ŽU.

Župa je 1938. godine imala  200 duša, a 2001. godine bilo ih je 161

Crkve

maslinica solta sv nikola1. Župna crkva Svetog Nikole nalazi se na brežuljku s južne strane uvale. Današnja je crkva podignuta 1880. godine na mjestu starije crkve, sagrađene 1706. godine o čemu govori ploča s latinskim natpisom poviše vrata na pročelju crkve. Na pročelju je još okrugli prozor i zvonik na preslicu za dva zvona. Na lađi su po dva prozora na luk sa svake strane. Oltar je bio od drva. Za vrijeme nevremena 1987. godine u crkvu je udario grom i zapalio je. Za vrijeme  župnika don Jakiše Dominikovića crkva je obnovljena, a u svetištu je postavljen novi kameni oltar prema puku. Obnovljenu crkvu blagoslovio je nadbiskup Jurić 20. kolovoza 1989. godine.

2. Ostaci starokršćanske bazilike na otočiću Stipanska. Ovaj otočić je najveći među sedam otočića na udaljenosti oko 2 km ispred Maslinice. Zapadni dio otočića zove se Mostir, vjerojatno po  ostacima stare crkve i benediktinskoga samostana. Po ostacima temelja može se zaključiti da je to bila starokršćanska bazilika, čija je ukupna vanjska dužina iznosila 19, a vanjska širina 11,50 metara. Po obliku je slična onoj starokršćanskoj bazilici u Grohotama. Na temeljima starokršćanske bazilike u srednjem vijeku podignuta je crkva s kućom, što je vjerojatno pripadalo samostanu Svetog Stjepana u Splitu, koji je na tom otočiću, kao i na Šolti imao svoje posjede. Vjerojatno je i ta crkva na otočiću bila posvećena sv. Stjepanu, pa je otočić po njoj dobio ime Stipanska.

Statistika

Statistički podaci o župi

 Godina 2015. 2016. 2017.
 Krštenja 3 2  
 Prvopričesnici 3 -  
 Krizmanici - -  
 Ženidbe 1 2  
 Sprovodi 2 3