Župa sv. Jurja m. - Biorinebiorine sv jure 2

Adresa: Škarina 43, Biorine, 21244 Cista Velika
Telefon: (021) 726-020

E-mail: [email protected] 

Župnik: don Miroslav Vidović

Raspored sv. misa

ZIMSKI RASPORED (od rujna do svibnja)

Nedjeljom: u 11 sati u crkvi sv. Jurja


LJETNI RASPORED
(od lipnja do kolovoza)

Nedjeljom: u 10sati u crkvi sv. Jurja


Povijest


Župa Biorine prostire se na zapadnom dijelu Imotskog dekanata i pogranična je župa s Cetinskim dekanatom. U prošlosti je bila u sastavu župe Ugljana. Mletačkim razgraničenjem, koje je proveo providur Alvise Mocenigo 1721. godine, Biorine su pripojene Imotskoj krajini i tako došle u sastav imotske općine, a župnik je stanovao u Ugljanima, u sinjskoj općini i Cetinskoj krajini, što je stvaralo dodatne poteškoće. Organičkim dekretom iz 1849. godine Biorine su jednim dijelom, zaselak Griva, odvojene od župe Ugljana i pripojene su župi Cisti. Ovom odlukom zapadni zaselci nisu bili zadovoljni i tražili su stvaranje jedinstvene, samostalne župe. Prošlo je dosta vremena dok se ta želja ostvarila. To je postignuto tek 1. kolovoza 1924. godine, kada je splitsko-makarski biskup Kvirin Klement Bonefačić dokrajčio dugogodišnje prepirke i osnovao samostalnu župu Biorine u današnjim njezinim granicama. Župu je dodijelio svjetovnim svećenicima i imenovao prvog župnika don Tomu Bavčevića.    

Župna kuća počela se graditi tek nakon osamostaljenja župe. Gradnja je započela 1925. i bila je završena 1930. godine. Nakon Drugog svjetskog rata u prizemlju župne kuće bila je seoska zadružna prostorija, a na katu je stanovao župnik. Nakon vraćanja prizemne prostorije župnom uredu, župnik don Nikola Margeta (1966.- 1977.) temeljito je obnovio kuću, a  jedan dio prizemlja iskoristio za kapelicu Gospe od Anđela, koja služi za svakodnevne potrebe župnika.

Župne matične knjige počele su se voditi nakon osamostaljenja župe. Za najstarije razdoblje matične su knjige zajedničke sa župom Ugljane. Sve do osamostaljenja župe 1924. godine župu su posluživali franjevački kapelani iz Ugljana, izuzevši razdoblje od 1789. do 1817. godine kada je župničku službu obavljao domaći svećenik don Toma Škarić, koji je stanovao u svojoj kući. 

U župi je 1938. godine bilo 965 duša, a 2001. godine bilo ih je 235.

Crkve

biorine sv jure 21. Župna crkva Svetog Jure sagrađena je pod samim vrhom glavice u župnom groblju. Iako Šematizam splitske biskupije iz godine 1925. navodi da je sagrađena 1780. godine, čini se da je sagrađena ranije. Naime, u Matici krštenih župe Ugljane godine 1747. navode se krštenja obavljena u crkvi Svetog Jure. Crkva je duga 11,90 i široka 5,80 metara. Na pročelju je kamena šesterokraka rozeta, a nad pročeljem zvonik na preslicu za jedno zvono. Apsida je dograđena kasnije. U svetištu je kip sv. Jure, a na pobočnim zidovima lađe Bl. Djevice Marije  i svetog Stjepana Prvomučenika. Za župnikovanja don Nikole Margete sa sjeverne strane dograđena je betonska sakristija, a na samom vrhu glavice podignut je zvonik od armirano betonskih greda i sa završnom piramidom.  

2. Kapela u župnoj kući nalazi se u prizemlju kuće. Već otprije u jednoj prostoriji u prizemlju kuće bila je kapelica za svakodnevne potrebe župnika. Župnik Margeta kapelu je produžio za još jednu prostoriju te je u onom vremenu ona služila i za vjeronaučnu dvoranu.

Statistika

2015. godina

 Krštenja 1
 Prvopričesnici -
 Krizmanici -
 Ženidbe -
 Sprovodi 13