Župa sv. Ilije pror. - Studencistudenci sv ilija

Adresa: Podgreda 5, 21265 Studenci
Telefon: (021) 725-506

Facebook stranica župe: Župa sv. Ilije proroka - Studenci

Župnik: fra Zoran Jonjić

Raspored sv. misa

ZIMSKI RASPORED (od listopada do svibnja)

Nedjeljom u 10.30 sati u crkvi sv. Ilije pror.

Radnim danom svete mise su u 16.00 sati u crkvi sv. Ilije pror., a povremeno i u crkvi sv. Roka također u 16 sati.


LJETNI RASPORED (od lipnja do rujna)

Nedjeljom u 10.30 sati u crkvi sv. Ilije pror.

Radnim danom svete mise su u 18.00 sati u crkvi sv. Ilije pror., a povremeno i u crkvi sv. Roka također u 18 sati.

Povijest

Župa Studenci sa  svojim zaselcima prostire se po krševitoj visoravni, koja se nalazi na  oko 600 metara nadmorske visine. Prvi stanovnici ovoga kraja, koliko je danas poznato, bili su  ilirski stočari. Ostaci njihove kulture su gradine i gomile, a glavna njihova naselja nalazila su se na Maloj i Velikoj gradini. Neki drže da je upravo na ovom prostoru bila poznata ilirska utvrda Setovija, koju su Rimljani zauzeli 33. godine prije Krista pod zapovijedanjem vojskovođe Oktavijana, kasnije cara. To pretpostavljaju na temelju ostataka starih zidina i naziva koji su do danas u narodu sačuvani za taj predio, kao što su: Satulija, Setulija i Setuvija.  Kroz Studence je prolazio rimski put, čiji se ostaci i danas primjećuju. Na Bilića gradini godine 1963. pronađen je zlatni rimski novac cara Valentina, dakle, iz 4. stoljeća poslije Krista. O napučenosti ovog kraja u hrvatskom srednjovjekovlju govore nekropole stećaka, koje su se nalazile na šest lokaliteta, od kojih je najveća ona pod nazivom Stećci iznad izvora Zvizde, a nešto manja kod vode Grivac. Stećci su pronađeni i kod Bošnjakovih kuća na Velikoj gradini. Turska kula na Alibegovcu govori o turskoj prisutnosti na ovom prostoru za vrijeme njihove duge okupacije od 1493. do 1717. godine.  

Za vrijeme turske vladavine narod su duhovno proviđali franjevci. Selo je u 17. stoljeću bilo u sastavu župe Opanci. Poslije oslobođenja Imotske krajine od Turaka 1717. godine dolazi do vođenja suvremenije pastorizacije pa se u tu svrhu cijepaju prevelike župe i stvaraju manje. Među velike župe spadala je i župa Opanci u čijem su sastavu, osim Opanaka i Lovreća, bili i Studenci, Mrnjavci i Svibić, kao i dio župe Vinica u današnjoj Bosni i Hercegovini. Na cijelom tom prostoru bila je samo crkvica Duha Svetoga u Opancima.  Godine 1733. biskup Stjepan Blašković dijeli dotadašnju veliku župu Opanke i ustanovljuje samostalnu župu Studence. Iako su franjevci negodovali radi te biskupove odluke, nije došlo do njezine promjene.  

Prvo obitavalište župnika bilo je Pod gredom u Studencima. To je bila vrlo skromna i malena građevina. Godine 1829. sagrađena je nova kuća, koja je imala prizemlje i kat na koji se ulazilo izvana. Današnja župna kuća sagrađena je za župnikovanja fra Mije Ivandića (1889.-1891.). Polovicu troška snosila je državna Vjerozakonska zaklada, a drugu polovicu župa. Poslije toga kuća je bila više puta popravljana. Temeljita je obnova izvršena za župnikovanja fra Frane Mirkovića 1979. godine, uz veliku pomoć provincijalne uprave iz Splita. Manji popravci izvedeni su za župnika fra Frane Bilokapića. Kod župne crkve za župnika fra Ante Sekeleza 1990. godine podignuta je nova kuća za pastoralne potrebe vjernika, u prvom redu za vjeroučenike. U ovoj su kući prostorije za župnika, vjeronaučna dvorana i prostorije za smještaj uređaja za centralno grijanje crkve. Kuća je sada iznajmljena, da bi se na taj način uspješnije čuvala od propadanja.  

Župne matične knjige R od 1787. do 1829. i 1833. do 1849., dva sveska, te V od 1786. do 1857., tri sveska, i U od 1786. do 1829., jedan svezak, nalaze se u DAZ. Knjige R od 1849. do 1861. i U od 1825. do 1860. nalaze se u DAS. Knjige R od 1861. do 1948., pet svezaka; V od 1884. do 1948., tri sveska; U od 1860. do 1948., četiri sveska, nalaze se u MU Imotski. Nepotpuna godišta parica R, V i U od 1818. do 1941. godine nalaze se u NAS. Stanje duša iz 1830. godine, dva sveska, i iz 1860., jedan svezak, nalaze se u ŽU.

Župnik fra Ante Sekelez 1985. godine počeo je izdavati župni list Studenci.

Godine 1938. u župi je bilo 2.980 stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 673.

Crkve

studenci sv ilija1. Župna crkva Svetog Ilije Proroka nalazi se u selu Studenci, a sagrađena je 1885. godine novčanom pomoću Vjerozakonske zaklade i doprinosima naroda. Crkva je sagrađena na mjestu stare i male srušene crkve, podignute 1758. godine. Nad pročeljem je zvonik na preslicu za tri zvona i na njemu je uklesana godina 1885., kada su bili završeni vanjski radovi. Crkva je sagrađena za župnikovanja fra Kleme Šarića (1876.-1888.). Za nutarnje uređenje crkve pobrinuo se novi župnik fra Mijo Ivandić, koji je dobio novčanu pripomoć od 100 forinti za oltar od Namjesništva u Zadru, a od cara Franje Josipa 150 forinti. Drveni tabernakul na glavnom oltaru je iz stare imotske crkve. Na oltaru su kipovi Velike Gospe i svetog Ilije. Na zidu apside nalazi se velika uljena slika sv. Ilije, rad ak. slikara Vlade Marjanovića. Zvonik od armiranog betona, uz pročelje crkve, podignut je 1965. godine za župnikovanja fra Julijana Ramljaka (1962.-1976.), prema nacrtu Ante Barača. Tom su prigodom nabavljena i dva nova zvona. Zvonik je naknadno obložen kamenom. Iako je podignut novi vitki zvonik, zadržan je i onaj na preslicu. Na zvonik je 1968. godine postavljen sat, poklon Josipa Dujmovića pok. Nikole. Crkva je duga 21,50 i široka 10,50 metara. Preuređeno svetište s oltarom prema puku uređeno je 1965. godine.
Na pročelju je okrugli prozor, a iznad njega uzdužni prozor s polukružnim završetkom. 

Splitsko-makarski nadbiskup blagoslovio je crkvu i posvetio oltar u listopadu 2015. godine.

Poznato je da u župi do godine 1733. nije bilo crkve. Te godine biskup Stjepan Blašković, prigodom svoga pastirskog pohoda, naređuje da se sagradi crkva posvećena sv. Iliji Proroku, koja mora biti u klaku. Kako smo gore rekli, ta je naredba izvršena znatno kasnije, a do gradnje kamene crkve bogoslužje se održavalo u daščari. Od stare crkve ostavljen je njezin veći dio u kojemu se nalazi današnja sakristija.  

studenci sv roko2. Kapela Svetog Roka nalazi se kod župne kuće Pod gredom, a služi za svakodnevne potrebe župnika i vjernika, jer je župna crkva dosta udaljena. Kapelu je sagradio župnik fra Rajner Šuman 1910. godine, na mjestu starije i manje kapele. Podignuta je od klesanog kamena, duga je 11 i široka 7 metara. Godine 1968. kapela je obnovljena, uklonjen je stari drveni oltar sv. Roka, tirolski rad, a postavljen je oltar prema puku. Nad pročeljem je zvonik na preslicu za jedno zvono.

3. Usputne kapelice nalaze se na nekoliko mjesta u župi. Gospina kapelica nalazi se na jugoistočnom uglu grobljanskog kamenog zida. To je zadužbina obitelji Bilić Džakula podignuta 1892. godine. Uz cestu prema Imotskom nalazi se lijepa Gospina kapelica, zadužbina Mate Bekavca. Uz cestu prema Lovreću, blizu Džaltine kuće, nalazi se kapelica Gospe Fatimske, koja je blagoslovljena 1988., a Gospin kip je darovao Ivan Cikojević. Tu se nalazila kapelica Gospe Lurdske koju je prije Prvog svjetskog rata podigao Ivan Šakić. Ta je kapelica 1980. srušena prigodom asfaltiranja ceste, pa je prigodom proslave 70. godišnjice Gospinih ukazanja u Fatimi podignuta današnja kapelica. Kapelicu Kraljice Mira u Musincu podigli su 1990. godine Ante i Marija Trogrlić, kao svoj zavjetni dar Gospi. Gospina kapelica u Gutićima je zavjetni dar Gospi od Vjeke Bilića Gutića. Kapela Sv. Nikole u Dvorinama podignuta je 1998. godine od Studenčana koji žive u Zagrebu.

Statistika

2015. godina

 Krštenja 3
 Prvopričesnici 6
 Krizmanici -
 Ženidbe 3
 Sprovodi 37