Župa sv. Nikole biskupa - Bajagićbajagic sv nikola 5

Adresa:
Bajagić 52 B, 21241 Obrovac Sinjski

Telefon: (020) 839-840

Župnik: fra Ivan Dotur


Raspored sv. misa

Nedjeljom kroz cijelu godinu
Han - 9.00 sati;
Bajagić - 10.30 sati.

Radnim danom kroz godinu
Sveta misa u 8.00 sati u Bajagiću.
Kroz svibanj i listopad u sklopu pobožnosti sv. misa je u 16 sati.
Mise zadušnice i godišnjice su prema dogovoru.

Povijest

Župa sv. Nikole biskupa obuhvaća sela Bajagić i Obrovac s Hanom. Nalazi se na lijevoj strani Cetine. Župa je poslije Morejskog rata (1699. g.) i nadalje ostala pod vlašću Turaka. Oslobođena je od turske vlasti tek u Malom ratu, koji je završio mirom u Požarevcu 1718. godine i poslije toga naselila se novim stanovništvom, koje se uglavnom doselilo iz Hrvaca i Jasenskoga. Za vrijeme turske vladavine bilo je nešto hrvatskog stanovništvo, među kojima se spominje kao starosjedilačko pleme Baković.  U znatnoj mjeri župa je naseljena novim stanovništvom iz Bosne pri kraju 17. i početkom 18. stoljeća. U početku je bila u sastavu župe Bitelić. Godine 1756. Bajagić i Obrovac postaju samostalna kapelanija, ovisna od župnika u Biteliću. Drži se da je župa osamostaljena 1780. godine, što se može dovesti u pitanje kad znamo da je nadbiskup Lelije Cippico u izvješću svoje vizitacije od 25. lipnja 1787. zapisao da je Bajagić još uvijek kapelanija Bitelića. Jer se župne matice počinju voditi od 1786. godine, može se reći da je župa osamostaljena oko te godine. Župničku službu obavljali su franjevci iz sinjskoga samostana. Zbog nedostatka franjevačkih svećenika, župom su od 1810. do 1873. godine upravljali svjetovni svećenici. Poslije toga vremena župu su ponovno preuzeli franjevci i njom upravljaju sve do sada. Polovicom 19. stoljeća Bajagić je postao sjedište vicedekanata za župe s lijeve strane Cetine. 

Stara župna kuća sagrađena je u Bajagiću, zaselku Bakovići, 1708. godine. Više puta bila je obnavljana. Poslije Drugog svjetskog rata na Hanu je izgrađen novi školski centar za okolna sela, a jer tu nije bilo nikakve kapele osjećala se potreba izgradnje pastoralnog centra u tom selu. To je i učinjeno 1974. godine, kada je prema nacrtu arh. Ante Barača i dopunama inž. Vinka Galića sagrađena nova župna kuća  s kapelom Male Gospe u prizemlju. Ta je kapela ujedno služila i za vjeronaučnu dvoranu. Za župnikovanja fra Frane Pupića Bakrača sagrađena je godine 1988. nova lijepa kuća nedaleko od župne crkve, a kuća u Hanu i dalje služi za kapelu.

Matične knjige počele su se voditi 1786. godine. Knjige R od 1786. do 1854. godine, dva sveska, te knjige V od 1786. do 1857., dva sveska, i knjige U od 1786. do 1868., kao i knjige R, V i U od 1825. do 1828. godine nalaze se u DAZ. Knjige R od 1854. do 1873., dva sveska, nalaze se u DAS. Knjige R od 1838. do 1947., te knjiga V od 1941. do 1947. (1949.) i U od 1942. do 1947. (1948.) nalaze se u MU Sinj. U ŽU nalazi se knjiga U od 1830. do 1937., te Stanje duša iz 19. stoljeća.

Župa je 1938. godine imala 2.620 stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 1.815.

Crkve

bajagic sv nikola 51. Župna crkva Svetog Nikole Biskupa nalazi se u Bajagiću. Dugo se gradila, a nacrt je izradio arh. Ćiril Iveković. Polukružna apsida sagrađena je krajem 19. stoljeća, pa je gradnja prekinuta i ponovno nastavljena 1935. godine. Crkva je sagrađena 1937. godine, kada je i posvećena od biskupa Bonefačića. Zvonik je podignut 1955. godine. Sagrađena je od klesanog kamena u neoromaničkom stilu. U svetištu je veliki oltar od kamena sa svetohraništem i velikim križem, rad Ante Ušljebrke 1961. godine. Ispred glavnog oltara postavljen je oltar prema puku. Crkva je duga je 36,50 i široka 11,60 metara. Crkva je sagrađena na mjestu stare crkve, koja se prvi put spominje 1726. godine, ali je vjerojatno postojala i prije turske okupacije. Stara je crkva bila presvođena, a na oltaru se nalazila slika sv. Nikole, biskupa, koja je 1901. godine zamijenjena s kipom, tirolski rad. U posljednje vrijeme, za župnikovanja sadašnjeg župnika fra Luke Delića crkva je doživjela mnoge izmjene. Dogovorom arh. Dinka Brkljačića, statičara Šime Plosnića i ak. kipara Marka Gugića, iznad svetišta postavljena je betonska ploča s novim crijepom. U svetištu je podignuta trodijelna ploha za križ i sliku, izrađen je novi oltar prema puku s reljefom Posljednje večere i domaćim krajolikom. Ispred lađe postavljeni su ambon i krstionica. Na crkvenoj lađi izmijenjeno je krovište, postavljena betonska ploča i spušten strop, izdužen je pjevački kor, te s jedne strane svetišta podignuta sakristija, a s druge strane prostorija za ispovijedanje. Na nutarnjim plohama lađe učinjene su plitke niše u kojima se nalaze postaje Križnog puta, a u podnožju radijatori za grijanje crkve. Izmijenjeni su svi prozori i vrata, te električna i zvučna instalacija.

2. Kapela Male Gospe nalazi se u prizemlju župne kuće na Hanu. Sagrađena je 1974. godine i služi za vjeronaučnu dvoranu, kao i za nedjeljno i blagdansko bogoslužje za ovaj dio župe.

bajagic gospa cacijin dolac 33. Kapela Gospe Sinjske sagrađena je 1972. godine u Čačijinu Docu, prema nacrtu arh. Ante Barača. To je zavjetna kapela podignuta od vjernika toga sela u zahvalu Gospi što ih je  1942. godine sačuvala od ratnog pustošenja talijanskih vojnika. Duga je  5 i široka 3 metra. U njoj se nalazi velika reprodukcija slike Gospe Sinjske. Kapelu je blagoslovio nadbiskup Franić 2. svibnja 1972. godine. 

bajagic gospa od zdravlja 14. Kapela Gospe od Zdravlja nalazi se kod stare župne kuće u Bajagiću. Sagrađena je sedamdesetih godina 19. stoljeća. Na oltaru je Gospina slika. Kapelica je služila za svakodnevne potrebe župnicima dok su stanovali u staroj župnoj kući.

U župi se nalaze još dvije usputne kapelice. Uz cestu kod Jurelinih kuća je kapelica Svetog Ante Padovanskoga, a na Hanu je kapelica Svetog Nikole, biskupa. Obje su sagrađene 1928. godine.

 

Popis svećenika

POPIS SVEĆENIKA KOJI SU DJELOVALI U ŽUPI

R. br.Ime i prezime, službaDatum
nastupa
Datum
istupa
Broj i datum
dekreta o imenovanju
Broj i datum
dekreta o razrješenju
1. Fra Metod Vezilić, župni vikar 01. 09. 1925. 31. 07. 1926. 2737/25 27. 08. 1925. 2636/26 24. 07. 1926.
2. Fra Pile Vuković, župni vikar 01. 08. 1926. 31. 12. 1930. 2637/26 24. 07. 1926. 18/31 03. 01. 1931.
3. Fra Pijo Karadžole, župni vikar 17. 02. 1931. 31. 07. 1932. 672/31 16. 02. 1931. 2096/32 25. 07. 1932.
4. Fra Metod Vezilić, župni vikar 01. 08. 1932. 31. 12. 1941. 2096/32 25. 07. 1932. - -
5. Fra Stanko Bradarić, župni vikar 01. 01. 1942. 23. 09. 1943. 3481/41 30. 12. 1941. - -
6. Fra Zvonimir Radošević, župni vikar 01. 06. 1944. 09. 09. 1958. 959/44 20. 05. 1944. 1606/58 09. 09. 1958.
7. Fra Jakov Vrdoljak, župni vikar 10. 09. 1958. 31. 08. 1967. 1607/58 02. 09. 1958. 1941/67 19. 08. 1967.
8. Fra Josip Smoljo, župni vikar 01. 09. 1967. 07. 03. 1979. 1919/67 19. 08. 1967. - -
9. Fra Ante Vugdelija, privremeni upravitelj župe 26. 03. 1979. 05. 09. 1979. 911/79 26. 03. 1979. 1946/79 07. 08. 1979.
10. Fra Šimun Čugura, župni vikar 05. 09. 1979. 17. 08. 1982. 1947/79 07. 08. 1979. 1320/82 28. 07. 1982.
11. Fra Bono Bilić-Soldatić, župni vikar 17. 08. 1982. 27. 08. 1985. 1303/82 28. 07. 1982. 1385/85 12. 08. 1985.
12. Fra Frano Pupić-Bakrač, župnik 23. 08. 1985. 18. 08. 1988. 1355/85 12. 08. 1985. 1174/88 02. 08. 1988.
13. Fra Ivan Akrap, župnik 17. 08. 1988. 18. 08. 1997. 1209/88 03. 08. 1988. 1225/97 10. 07. 1997.
14. Fra Luka Delić, župnik 18. 08. 1997. 18. 07. 2006. 1997/97 02. 07. 1997. 258/06 16. 06. 2006.
15. Fra Luka Banić, župnik 10. 07. 2006. 24. 08. 2012. 268/06 16. 06. 2006. 297/12 18. 07. 2012.
16. Fra Ivan Dotur, župnik 24. 08. 2012.   284/12 18. 07. 2012.

 

Statistika

ŽUPNA STATISTIKA

Godina Kršteni Prvopričesnici Krizmanici Ženidbe Sprovodi
2015. 11 6 0 7 26
2016. 11 15 32 7 21
2017. 18 6 0 5 28
2018. 10 16 13 2 24