Župa sv. Vida m. - Zelovo zelovo sv vid

Adresa: Zelovo, 21233 Hrvace
 

Župnik: don Nikola Golemac

Povijest


Župa Zelovo je planinska župa, smještena na visoravni južnih padina Svilaje. Taj planinski kraj, pogodan za uzdržavanje stoke, naseljen je novim stanovništvom iz Hercegovine krajem 17. stoljeća. Godine 1709. u selu je bilo 15 obitelji sa 132 stanovnika. Najveće obitelji bile su Šimuna Jukića, 28 članova, i Ivana Delaša, 16 članova.  

Zelovo je od početka bilo u sastavu župe Potravlje. Godine 1874. izdvojeno je iz Potravlja i proglašeno samostalnom župom.  

Župna kuća na kat sagrađena je od klesanog kamena u 19. stoljeću. U njezinom je prizemlju za župnikovanja don Ivana Škarice (1958.-1969.) bila uređena kapelica posvećena sv. Ivanu Vijaneju, koja je služila i za vjeronaučnu dvoranu. Poslije je župnik Dragušica tu prostoriju pretvorio u muzejsku zbirku crkvenih i drugih predmeta domaće narodne radinosti. Kuća je obnovljena 1971. godine za župnikovanja don Stjepana Barišića.  

Matične knjige R od 1919. do 1947.; V od 1919. do 1947. i U od 1919. do 1947. nalaze se u MJU Hrvace. U NAS nalaze se nepotpune parice R, V i U od 1928. do 1942. godine.  Župa je 1938. godine imala 565 stanovnika, a 2001. godine bilo ih je 164.

Crkve

zelovo sv vid1. Župna crkva Svetog Vida sagrađena je 1933. godine, na mjestu stare i srušene crkve, za župnikovanja don Miljenka Radunića. Crkva je sagrađena od klesanog kvadratnog kamena. Na zidovima lađe su po tri prozora na luk, a na peterokutnoj apsidi po jedan prozor. Dužina s apsidom iznosi 20 i širina 9,50 metara. Na obnovi crkve radilo se za župnikovanja don Stjepana Barišića (1970.-1974.), kao i don jakova Dragušice (1974.-1989.), kada je uređeno svetište s oltarom prema puku, postavljena električna instalacija i podignut zvonik u današnjem obliku. Nakon izvedenih radova crkva je posvećena 2. siječnja 1978. godine.Za župnikovanja sadašnjeg župnika don Matislava Vilića 2003. godine postavljen je posve novi krov i obnovljena unutrašnjost, postavljena nova rasvjeta i električno grijanje te kameni pod.  
Na mjestu današnje crkve bila je stara crkvica Svetog Vida, koju je sagradio doseljenik iz Hercegovine Šimun Jukić početkom 18. stoljeća. Ovu je crkvicu vidio nadbiskup Cupilli 1709. godine, kada je prigodom svoga pastirskog pohoda proputovao preko Zelova iz Potravlja za Muć.  

zelovo sv ante2. Kapela Svetog Ante nalazi se kod župne kuće. Sagrađena je od klesanog kamena, a služi za svakodnevne potrebe župnika. Iznad pročelja podignut je zvonik na preslicu za jedno zvono. Kapela je duga 4 i široka 3 metra, obnovljena je za župnikovanja don Jakova Dragušice 1988. godine, kada je proširena i spojena s kućnom dvoranom. U zidnu nišu iza oltara postavljen je kip sv. Ante, a na mramornom stupu smješten je drveni kip sv. Ivana Vijaneja, rad ak. kipara Dušana Stanojevića, koji se prije nalazio u Svečevoj kapelici u prizemlju župne kuće..

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja -
 Prvopričesnici -
 Krizmanici -
 Ženidbe -
 Sprovodi -