Župa Sv. Ante Padovanskoga - Turjaciturjaci sv ante

Adresa: 21230 Sinj, pp. 76
Telefon: (021) 836-100

 

Župnik: fra Lukica Vojković, OFM

Raspored sv. misa


Nedjeljom u ckrvi sv. Ante Padovanskog u 8.30 i 10.30 sati kroz cijelu godinu.

Radnim danom svete mise su u 8.00 sati. Od svibnja do rujna svete mise su u 7.30, a kroz listopad u 17.00 sati.

Povijest


Župa Turjaci ustanovljena je krajem 17. stoljeća, kada je poslije oslobođenja od Turaka kraj napučen novim stanovništvom. U prvom doseljeničkom valu stigle su obitelji iz Duvanjske krajine pod vodstvom Doturovića, a nešto kasnije iz Hercegovine: Ančići, Ančići-Pupići, Markovići i drugi, a bilo ih je i iz obližnjih poljičkih sela, kao što su Perkovići i Grubišići. Župa je u početku obuhvaćala Turjake, Košute, Brodarić, Trilj, Vedrine i Vojnić. Prvi župnik te velike župe bio je franjevac iz Rame fra Šimun Pilipović, koji je s doseljenicima sagradio  crkvu Svetog Ante na groblju u Turjacima. Od župe Turjaci najprije se odijelio Vojnić, koji je oko 1762. godine dobio posebnog kapelana, koji se nastanio na Vojniću, ali je bio podložan župniku Turjaka i na velike blagdane bio je dužan u Vojniću reći ranu misu da bi mogao sudjelovati na glavnoj misi u Turjacima. To isto bilo je i s kapelanom Trilja. Dana 18. ožujka 1769. godine sinjski providur  Dominik Pizzomano izdao je naredbu da vojnićki i triljski kapelani na velike blagdane u svojim kapelanijama trebaju reći rane mise, da bi mogli prisustvovati na glavnoj župnoj misi u Turjacima.  Kasnijim osnivanjem samostalnih župa u Vojniću i Trilju turjačka župa svedena je u svoje današnje granice. Župom su od samoga početka upravljali franjevci i takvo je stanje ostalo sve do sada.

Župna kuća nalazila se tristotinjak metara poviše župne crkve. Ta je kuća 1898. godine bila teško oštećena od potresa, pa je 1958. sagrađena nova, stotinjak metara bliže crkvi. Ona je 2002. godine tako temeljito obnovljena, da su od nje ostali samo vanjski zidovi i nutarnji nosivi zid. Sa strane pročelja kuća je nadograđena novim dijelom 6,70 x 11 metara. Godine 1975. ispred kuće sagrađena je vjeronaučna dvorana, a nad njom stan za časne sestre.  

Matične knjige R od 1825 do 1948., četiri sveska; V od 1888. do 1948., dva sveska; U od 1825. do 1948. nalaze se u MU Sinj. Knjige R od 1814. do 1847.; V od 1814. do 1857., dva sveska; U od 1814. do 1847. nalaze se u DAZ. U NAS nalaza se nepotpuna godišta parica R, V i U od 1818. do 1940. U ŽU nalazi se Stanje duša iz 19. stoljeća.

Godine 1965. u župnoj kući su se nastanile sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga splitske provincije. One su vodile župno domaćinstvo, te pomagale u katehizaciji, obavljale sakristansku službu i vodile crkveno pjevanje. Od jeseni 1994. sestre više ne stanuju u župi, nego jedna sestra dolazi iz Sinja i pomaže u župnoj katehizaciji, vodi crkveno pjevanje i obavlja sakristanske poslove.

Župa je 1938. godine imala 1240 duša, a 2001. godine bilo ih je 1143..

Crkve

IMG 72511. Župna crkva Svetog Ante Padovanskoga sagrađena je 1930. godine sa zapadne strane groblja. Crkva je jednostavna betonska građevina s četvrtastom apsidom. Duga je 28, 80 i široka 10,30 metara. Zvonik je ugrađen u pročelje crkve, na katu za zvona nalaze se bifore sa sve četiri strane, a na vrhu završne piramide je križ. Pročelje je raščlanjeno vertikalnim i horizontalnim linijama, na njemu su vrata s polukružnim nadvratnikom, te sedam manjih i većih prozora na luk, a ispod kata za zvona još je jedan okrugli prozor. U svetištu je veliki mramorni oltar s kipom sv. Ante. U lađi je slika Gospe od Zdravlja, kipovi Srca Isusova i sv. Josipa, slike Križnog puta, mozaici Gospe od Zdravlja i sv. Frane tr 6 vitraja sa zgodama iz života sv. Ante. Crkva je posvećena 21. svibnja 1939., a ispred glavnog oltara 1977. godine uređeno je svetište prema novim liturgijskim propisima i postavljen oltar prema puku. Godine 2002. na crkvu je postavljen novi krov  
Crkveni prostor ograđen je betonskim zidom. Na ulazu u crkveno dvorište kod glavne ceste1991. godine sagrađene su dvije kapelice, u jednoj je slika Gospe od Zdravlja, a u drugoj kip sv. Ante.

2. Stara župna crkva Svetog Ante nalazila se na groblju. Ona je bila sagrađena za župnikovanja fra Šimuna Pilipovića 1701. godine. Bila je to mala crkva sa zvonikom na preslicu za jedno zvono. Čini se da je imala dva oltara i na njima slike sa srebrenim darovima. Crkva je stradala 1715. godine od turske vojske. Poslije toga sagrađena je veća crkva, koja je imala tri oltara. Na blagdan sv. Ante u Turjacima se skupljalo mnogo svijeta. Posebice je masovnosti štovatelja sv. Ante pridonijela odredba pape Benedikta XIV. 1750. godine kojom je udijelio potpuni oprost onima koji na Svečev blagdan pohode crkvu. Godine 1791. za crkvu je nabavljeno srebreno barokno Raspelo, mletački rad. Od potresa 1898. godine, koji je zahvatio cijelu Sinjsku krajinu, stradala je i crkva u Turjacima, koja je poslije toga samo djelomično bila popravljena. Nju je 1973. godine posve uklonila Mjesna zajednica, navodno uz dozvolu nadbiskupa Franića, kako to navodi Kronika župe.

Statistika

2015. godina

 Krštenja 12
 Prvopričesnici 13
 Krizmanici 18
 Ženidbe 4
 Sprovodi 17